Varför är det aldrig några arbetare med i Sveriges populäraste radioprogram? Är inte arbetarnas liv och berättelser något att berätta?

Jag tänker på radioprogrammet Sommar i P1. Jag tänker skriva till Sverige Radio och fråga hur uttagningen görs och föreslå några arbetare.

Jag tycker att arbetare och våra liv och behov syns och pratas om alldeles för lite. Vi skulle behöva ett mediahus, med webbradio och webb-tv, där arbetarnas behov diskuterades.

Systemfel

Varför pratas det inte mer om att det byggs för lite bostäder och att bostäderna är för dyra?

Är det inte ett systemfel om det inte byggs nya hyresrätter om inte staten subventionerar. Ett samhälle som inte kan bygga bostäder som arbetare har råd med, vad är det för ett samhälle?

Varför pratas det inte mer om att det byggs för lite och att bostäderna är för dyra?

Nu kommer det inte byggas några nya hyresrätter och ingen diskuterar det som ett problem. Bostäder som är en viktig del i livet för alla människor.

Jag tog upp bostadsfrågan och byggandet av hyresrätter som en viktig fråga som inte diskuteras för att vi inte har någon egen media. Det finns många fler frågor som behöver diskuteras ur ett arbetarperspektiv.