Vad är en arbetsskada?

Det är en skada eller sjukdom som du har fått på grund av en olycka eller som du på annat sätt fått av målerijobbet. Du kan också ha fått den på väg till eller från jobbet.

Det kan även vara sjukdomar som beror på jobbet, både fysiska och psykiska. Förslitningar av ett ensidigt arbete kan ge dig smärtor i axlar, armar och händer. 

Vad ska jag göra om jag får en arbetsskada när jag målar?

Det första du ska göra är att berätta för din chef. Din arbetsgivare ska sedan anmäla arbetsskadan till antingen Försäkringskassan eller Arbetsmiljöverket eller båda två, beroende på skadan.

Om arbetsgivaren inte anmäler arbetsskadan kan du göra det själv. 

Vad gäller om det händer en olycka på väg till jobbet?

Cyklar du omkull på vägen till eller från jobbet kan du ha rätt till ersättning. Skador under resvägen räknas också som arbetsskador, om du drabbas längs din vanliga resväg. 

Skador under resvägen räknas också som arbetsskador, om du drabbas längs din vanliga resväg.

Hämtar du barn på förskolan räknas det också, men inte en omväg för exempelvis shopping.

Ersättningen kommer från Afas arbetsskadeförsäkring om inget motorfordon är inblandat. Då är det i stället bilägarens trafikförsäkring som träder in. 

Vad betalar arbetsgivaren vid arbetsskada?

Om du blir sjukskriven på grund av en arbetsskada har du rätt till sjuklön. De första två veckorna betalas den ut av din arbetsgivare. Efter det betalar Försäkringskassan ut sjukpenning. 

Hur mycket pengar kan jag få vid arbetsskada?

Du kan få ersättning från arbetsskadeförsäkringen, som Försäkringskassan betalar ut. Det kan vara arbetsskadesjukpenning, livränta eller ersättning för olika kostnader.

Livränta är ersättning för förlorad arbetsinkomst vid arbetsskada. För att du ska kunna få livränta måste en läkare ha bedömt att din arbetsskada påverkar din inkomst minst ett år framåt. 

Livränta är ersättning för förlorad arbetsinkomst vid arbetsskada.

Livräntan från Försäkringskassan ska täcka den inkomst du förlorat på grund av arbetsskadan men kan maximalt vara 393 750 kronor för 2023.

Du kan också få ersättning för två karensdagar. Har du haft fler karensdagar kan du ansöka om att få ytterligare ersättning.

Hur ansöker jag om ersättning för en arbetsskada?

Skicka in en ansökan till Försäkringskassan och Afa:s TFA försäkring. Gå till läkare och få skadan dokumenterad i journaler. Spara kvitton och intyg.

Vad händer sedan?

När Försäkringskassan fått din ansökan ringer en handläggare upp dig för att starta en utredning. Försäkringskassan utreder om du har rätt att få ersättning från arbetsskadeförsäkringen eller ej.

Kan jag även söka ersättning hos Afa Försäkring?

Ja, det finns en kollektivavtalad försäkring som Afa Försäkring har hand om. Försäkringen som Målarna är anslutna till där heter TFA. Det står för trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Du kan också få ersättning för sveda och värk och bestående men, samt kostnader i samband med skadan.

Du ansöker själv om den hos Afa Försäkring.