– Vi har avslutat den centrala förhandlingen med Motorbranschens arbetsgivareförbund i oenighet, säger Johan Redén, lackansvarig ombudsman.

I avtalet står så här: För arbetstagare anordnar och bekostar arbetsgivaren vartannat år, dock längst intill dess arbetsgivaren anslutit arbetarna till företagshälsovårdscentral, en hälsokontroll.

Denna skall vara minst enligt den modell ”Anpassad hälsoundersökning.” Vad som ingår i anpassad hälsoundersökning finns i en bilaga till kollektivavtalet.

– Pierres billackering och även Maf som vi mött i de centrala förhandlingarna anser att det inte krävs mer än det lagstadgade så fort firman tecknat avtal med företagshälsovård, säger Johan Redén.

– Vi vill förtydliga att den anpassade hälsokontrollen ska arbetstagarna ha oavsett vårdgivare, säger Johan Redén.

Viktigt med förbyggande vård

Det här anser Målarna är något som sedan tidigare är förhandlat och något som facket betalat för i tidigare avtalsrörelsen. Nu ska bara texten förtydligas.

– Det är cyniskt. För mig känns det som en slit och släng mentalitet med anställda, säger Johan Redén och fortsätter:

För mig känns det som en slit och släng mentalitet med anställda

Johan Redén

– Lösningsmedelsskador slår på ett sätt som går att förebygga om man upptäcker den i god tid. Därför är förebyggande vård så viktigt. De spelar med folks hälsa, som får permanenta skador.

Motorbranschens arbetsgivareförbund har erbjudits att ge sin syn på hur de tolkar avtalet. Men deras pressansvarige meddelar att de inte vill kommentera den centrala förhandlingen.