Fack och arbetsgivare inom industrin är överens om löneökningar på 7,4 procent i ett två-årigt avtal. Det är det nya märket som blir styrande för övriga arbetsmarknadens lönenivåer.

– Utifrån att yrkandet var 4,4 procent i ett-årigt avtal och man fått 4,1 första året får man ändå säga att det är hyggligt, säger Peter Sjöstrand.

Låglönesatsningarnas som också finns med är inget som träffar Målarnas medlemsgrupper som har högre lön, men Peter Sjöstrand framhåller ändå att det är principiellt viktigt.

Även om löneökningarna inte kompenserar de anställda för de snabba prisökningarna så är det en betydligt högre löneökning jämfört med de 2,5 procent som getts de senaste åren.

Målarna kan höja krav

I avtalsförhandlingarna är det mer än lön som står på spel. Såväl fack som arbetsgivare vill också förändra villkoren inom exempelvis arbetsrätt och arbetstider.

När Målarna lämnade sina avtalskrav för lackavtalet och måleriavtalet utgick de från ett-åriga avtal. Om avtalen blev längre flaggade de för att kraven skulle kunna komma att ändras.

– Nästa gång förhandlingsdelegationen träffas kommer vi att diskutera bland annat detta, säger Peter Sjöstrand.

Förhandlingar efter påsk

Målarna och Måleriföretagen har träffats för att diskutera och förklara vad de menar med sina krav. Efter påsk blir det intensivare förhandlingar.

– Jag kan konstatera att vi står väldigt långt ifrån varandra, så det kommer bli tuffa diskussioner ända in i kaklet. Men min förhoppning är att vi kan hitta lösningar och ha ett nytt avtal på plats till månadsskiftet, säger Peter Sjöstrand.

Facket har också träffat Motorbranschens arbetsgivareförbund (Maf) och även här står parterna långt ifrån varandra i vissa frågor.