Byggarbetare och andra med fysiskt krävande yrken har ofta sämre kondition än stillasittande kontorsarbetare. Forskaren Elin Ekblom Bak ger förslag på fler åtgärder än att gå och träna.

– I tidigare studier har man sett att fysisk aktivitet på arbetet inte alltid visat samma positiva konditions- och hälsoeffekter, som fysisk aktivitet på fritiden, säger Elin Ekblom Bak, docent i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm till Dagens Nyheter.

Det kallas aktivitetsparadoxen och är något som forskaren Elin Ekblom Bak och hennes kollegor undersökt närmare. De har jämfört 50 000 hälsoprofilbedömningar med konditionstest utförda mellan 2015 och 2020 med data kring olika yrkens konditionskrav.

I gruppen med fysiskt krävande arbeten har bara var fjärde till varannan person tillräckligt bra kondition för att klara sina arbetsuppgifter.

Inte alltid bäst att träna

I Dagens Nyheter berättar Elin Ekblom Bak om studien. Hon säger att på arbetet är aktiviteten ofta statisk och med ett begränsat rörelsemönster. Den är sällan konditionsstärkande, den sker lågintensivt med dåliga möjligheter till återhämtning.

Att säga åt personer som rör sig mycket på jobbet att gå och träna är inte nödvändigtvis det bästa eller enda rådet.

Det går inte bara att lägga på mer, för det är inte heller hälsosamt.

Elin Ekblom Bak

Elin Ekblom Bak förespråkar roterande arbetsuppgifter så inte kroppen belastas på samma sätt hela tiden. Då får kroppen också återhämta sig innan arbetsmomentet återkommer.

– På så sätt kanske man också kan lägga in en eller ett par timmars träning i veckan. Men det går inte bara att lägga på mer, för det är inte hälsosamt det heller, säger Elin Ekblom Bak till Dagens Nyheter.

Studien har presenterats i Scandinavian Journal of Public Health.