Den senaste statistiken för vad lackerare tjänar, presenterades nyligen, men är insamlad i september 2022. Då var den avtalade tidlönen för A-lackerare 148,69 kronor i timme (26 000 kr/mån).

Snitt tidlön 180,37 kronor i timmen

Enligt statistiken över vad arbetsgivarna i Motorbranschens arbetsgivareförbund rapporterat in att de betalar så hade A-lackerarna 180,37 kronor i timmen i snitt (31 627 kr/mån).

När vi jämför avtalad lön och verklig snittlön för att se vad som hänt från september 2021 till september 2022 så ser vi att den avtalade lönen har ökat med 3,93 kronor medan den verkliga snittlönen ökat med 2,61 kronor.

Ökad snittlön

Industrilackerare tjänade i september 2022 i genomsnitt 176,22 kronor (30 800 kr/mån) För denna yrkesgrupp har den verkliga snittlönen ökat med närmare 7 kronor. Även här är lönen enligt avtalad tidlön 148,69 kronor.

För den lilla yrkesgruppen tekniker som har spetskompetens sjönk den snittet för vad arbetsgivarna betalar i verklig lön med 4 kronor till 190,32. Men snittlönen ligger fortfarande betydligt högre än den avtalade lönen som är 154,44 kronor i timmen.

Minimilönerna i listan på den här sidan är de lägsta som företag får betala enligt kollektivavtal. Många lackerare kan förhandla till sig en högre lön då arbetsgivarna behöver arbetskraft.

Just nu förhandlas lönerna lackavtalet mellan Målarna och Motorbranschens arbetsgivareförbund. Nya löner gäller från 1 maj. Förutom lön förhandlas villkor om till exempel pension, arbetstid och arbetsmiljö.