Målaren Jonas Nilsson har fortsatt jobba på Sandå Måleri i Allingsås, där han varit anställd i många år. Men efter 65 gick han ner till att jobba fyra dagar i veckan. Planen är att fortsätta så tills vidare.  

En tid före sin 65-årsdagen insåg Jonas Nilsson att han snart inte längre skulle omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna för sjukdom och arbetsskada. De slutar gälla en månad innan man fyller 65, trots att riksdagen höjt pensionsåldern.

– Du kan bli skadad på jobbet. Har du då inte full teckning, med de avtalsförsäkringar som normalt ingår fram till du fyller 65, kan det stå dig dyrt.

Jonas Nilsson har tvingats teckna egna, privata försäkringar när pensionsåldern nu höjts utan att de kollektivavtalade försäkringarna hängt med.

Ingen tjänstepension

Arbetsgivarna behöver inte heller fortsätta betala in till tjänstepensionen från och med månaden arbetstagaren fyller 65 år.

– Det är konstigt att LO och Svenskt Näringsliv inte redan har kommit överens om att allt detta ska löpa på, även efter 65.

På jobbet har Jonas Nilsson bara en kollega som är i pensionsålder. Han fyller 65 nästa år.

– Förhoppningsvis är den här saken löst tills dess.

Jonas Nilsson blir glad när han får höra att Målarna i avtalsrörelsen har ett yrkande om att försäkringarna ska anpassas till den nya pensionsåldern.

– Gruppen som jobbar längre blir ju allt större.