Får ni till ett nytt avtal innan söndag?

– Det är vår ambition absolut. Sen får man bedöma rimligheten utifrån våra diskussioner och det går väldigt trögt. Många gånger kan det bli islossning ju närmare målsnöret vi kommer.

– Vår delegation kommer in i dag och är på plats till söndag/måndag. Riggade för att kunna göra det.

Om ni inte har hunnit bli överens, vad gäller då på måndag?

– Avtalet fortsätter att gälla sju dagar i taget. I praktiken innebär det att vi fortsätter förhandla om det finns förutsättningar. Är allt sagt och gjort då kan bägge parter välja att säga upp avtalet och det är första sprinten för att sen kunna lägga varsel och gå till konflikt.

Vår konfliktgrupp inventerar lämpliga företag och arbetsplatser för en eventuell strejk.

– Vår konfliktgrupp är i fullt arbete. De inventerar lämpliga företag och arbetsplatser för en eventuell strejk.

Vilka frågor kretsar diskussionerna kring som mest intensivt?

– Dom har slängt in yrkande om hur vi beräknar lön, det är en fråga vi pratar mycket om. Höjer vi pensioner, ackord, garantilön och så vidare så räknas det av på ett visst sätt från löneutrymmet som i år är 4,1 %. De vill göra på annat sätt mot hur vi gjort tidigare. Då slår det olika, men vi räknar på det.

– Yrkeskvalifikationer för vad är en målare, där konstaterar vi att vi står i varsin hörna. De vill luckra upp och vi vill skärpa.

– Vi ser på deras yrkanden som att det är försämringar. Arbetstidsförkortning är nu utifrån anställd tid de vill beräkna utifrån arbetad tid, vilket innebär att är du anställd men tex föräldraledig ska du inte få arbetstidsförkortning.

De vill fördubbla provanställningstiden från tre till sex månader.

– De vill fördubbla provanställningstiden från tre till sex månader. Vi anser att tre månader räcker för att bedöma om en person är kompetent och kan yrket. Betald ledighet vill de även i år förändra så färre individer kan få den.

– Oaktat argument och skäl så är konsekvensen försämringar mot nu. Vill de göra försämringar får de betala för det på något annat sätt, då kan vi i alla fall kolla på det.

Vilka är ni och var förhandlar ni?

– Vi varierar mellan att vara hos Måleriföretagen och hos oss. Jag som är avtalssekreterare och förbundsombudsman Stefan Cedermark och för dom är det Camilla Hedström som är förhandlingschef och ClasGöran Carlsson som är förhandlingsordförande.

Vilken funktion har Målarnas stora förhandlingsdelegation?

– Det är fem representanter utifrån landet plus våra förbundsombudsmän som är på plats här i Stockholm, på Rönneberga. Dom är aktiva med att ta fram fakta och göra beräkningar.

– Sen är det dom som konkret fattar beslut om det som ligger på bordet. Är det tillräckligt bra? Är det något vi kan rekommendera Förbundsstyrelsen, som ju sen är de som tar det formella beslutet om avtalet.

– Om förhandlingsdelegationen inte tycker det är tillräckligt bra så kommer inte förslaget till Förbundsstyrelsen.

Hur ser den närmsta tiden ut?

Förhandlingsdelegationen är inkallad för att köra 24-7 tills vi når ett resultat.

– Nu fortsätter ett jojo-arbete. Vi förhandlar. Går tillbaks till våra delegationer och diskuterar hur vi ska gå vidare och sen träffar vi vår motpart igen. Förhandlingsdelegationen är inkallad för att köra 24-7 tills vi når ett resultat.