Skriftligt avtal

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan fack och arbetsgivarorganisationer om vad som gäller för dig på jobbet och i en bransch.

Finns kollektivavtal på arbetsplatsen så gäller det för alla, även för de som inte är medlemmar i facket.

Finns kollektivavtal på arbetsplatsen så gäller det för alla.

Reglerar löner och villkor

Kollektivavtalet reglerar saker som lägsta lön, övertidsersättning, skiftersättning, helglön och semesterlön.

Även frågor som anställningsformer, ledigheter, arbetstider och arbetsmiljö regleras i kollektivavtal.

Försäkringsskydd

Med kollektivavtal omfattas de anställda också av flera avtalsförsäkringar. Det handlar om försäkringar för exempelvis arbetsskada, sjukdom, dödsfall, arbetslöshet, föräldraledighet samt avtalspension.

Frågan om avtalsförsäkringar behandlas i samordnade förhandlingar mellan LO och Svenskt Näringsliv.

Målarnas kollektivavtal

Kollektivavtalet bestäms i centrala förhandlingar mellan Målareförbundet och arbetsgivarens organisation.

Målareförbundet har kollektivavtal för måleriyrket, lack, mätare och månadslöneavtalet som omfattar målare anställda av fastighetsbolag.

Kollektivavtal ger arbetsfred

När avtalet är underskrivet råder fredsplikt, vilket innebär att facket inte kan ta till stridsåtgärder som strejk eller blockad så länge avtalet gäller.

Facket inte kan ta till stridsåtgärder som strejk eller blockad så länge avtalet gäller.

Stridsåtgärder för bättre villkor i nya avtal

När avtalet har löpt ut och ska förhandlas om kan facket dock ta till strejk och andra stridsåtgärder för att driva krav på förbättringar i det nya kollektivavtalet.

För Målarna del löper nuvarande avtal ut den 30 april i år och just nu pågår förhandlingar om nya kollektivavtal.

Kan ta strid mot avtalslösa företag

Facket kan även ta till stridsåtgärder som strejk och blockad för att tvinga avtalslösa företag att teckna kollektivavtal.

Ett företag kan skaffa kollektivavtal antingen genom att gå med i en arbetsgivarorganisation eller genom att teckna ett så kallat hängavtal direkt med Målareförbundet.

Vad gäller om det saknas kollektivavtal på en arbetsplats?

Då finns en del regler i svensk lag, exempelvis arbetstidslagen och semesterlagen, som fortfarande gäller. Men utan kollektivavtal finns inga garantier för schyssta villkor eller rätt lön.

Utan kollektivavtal finns inga garantier för schyssta villkor eller rätt lön.

Finns det däremot kollektivavtal brukar det innehålla regler om lägsta lön och hur stora löneökningarna ska vara varje år.

Många omfattas av kollektivavtal idag

Totalt finns omkring 650 kollektivavtal på förbundsnivå i Sverige, och cirka 90 procent av alla på svensk arbetsmarknad omfattas av kollektivavtal. Andelen som omfattas har legat stabilt under de senaste 10–20 åren.

Hur vet man om arbetsgivaren har kollektivavtal?

För dig som är målare eller lackerare kan du skriva in företagets namn i Kollektivavtalskollen, som du hittar på Målarnas hemsida. Registret uppdateras varje dag.


Källor: LO, Målareförbundet, Arbetet, Medlingsinstitutet.