Sedan Målarnas strejkvarsel har medlarna Åsa Kjellberg Kahn, tidigare förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen, och Lenita Granlund, tidigare avtalssekreterare i fackförbundet Kommunal, haft täta kontakter med fack och arbetsgivare. Målet är att skapa sig en bild av parternas krav och vad som är möjligt att enas om.

Idag kom en hemställan som det heter. Ett förslag till avtal som parterna antingen kan acceptera i sin helhet eller förkasta.

Målarnas förhandlingsdelegation är samlad för att analysera och ta ställning till medlarnas bud. Samtidigt förbereder sig 390 målare runt om i landet för att gå ut i strejk imorgon klockan 12 om det krävs.

Lars Jahnke är målare och skyddsombud på Siljendahls måleri samt nu aktuell som konfliktansvarig i avdelning 1. Han och andra förtroendevalda har träffat målarna på de sju arbetsplatser i Stockholmsområdet som är varslade om strejk.

Motstånd till hårda krav

– Många är överraskade av Måleriföretagens hårda krav om att ta bort kompetenskravet och utöka provanställningen, säger Lars Jahnke.

För Målarna är det inte löneökningar eller höjning av lägstalöner som är konfliktfrågan. Löneökningarna förväntas följa det märket som redan är satt av parterna i industrin. Men utan avtalade kompetenskrav spår facket att yrkesgruppens löner på sikt kommer halka efter.

– Det här är våra medlemmar beredda att strejka för att förhindra. Utan krav på yrkeskompetens kommer status och lön sjunka. Då kan vi lika gärna packa ihop, säger Lars Jahnke

Utan krav på yrkeskompetens kommer status och lön sjunka.

Lars Jahnke

Arbetsgivaren vill ta bort kompetenskravet i kollektivavtalet och istället låta varje enskilt företag avgöra om den de anställer har tillräckliga kunskaper. Facket ser framför sig hur lärlingssystemet slås ut av detta.

Målarna som förlorade i AD om hur avtalstexten ska tolkas har yrkat på att återställa bestämmelsen till att endast utlärda målare kan anställas som målare. Den som inte är utlärd kan få anställning som lärling.

Vill inte bli säsongare

– Att Måleriföretagen vill utöka provanställningstiden är inte heller något målarna vill gå med på. Risken finns att vi blir säsongsanställda, säger Lars Jahnke.

På torsdags eftermiddagen när Målarnas facktidning pratar med Lars Jahnke berättar han att de på avdelning 1 förbereder för morgondagen utifrån att det blir strejk.

– Nu packar vi frukt, frallor, dricka, gatupratare med våra budskap och strejkvästar.