Måleriföretagen har, enligt sig själva, under hela förhandlingsprocessen varit tillmötesgående och konstruktiva för att undvika strejk. De beklagar fackets beslut att gå ut i strejk i en tid av ekonomisk oro.

”Vi konstaterar att det inte kommer hjälpa måleribranschen att fortsätta utvecklas i rätt riktning” skriver Pontus Sjöstrand, VD på Måleriföretagen, på organisationens hemsida.

Målarna tycker inte att medlarnas bud var balanserat och saknar för dem viktiga yrkanden. Framförallt finns ingen lösning på fackets i den här avtalsrörelsens viktigaste fråga: Vad är en målare?

Lärlingsutbildningen i fara

Frågan handlar om vilken kompetens som ska krävas för att anställas som målare enligt kollektivavtalet. Som det står har fungerat bra ändå tills det uppstod konflikt när parterna började tolka texten olika. Facket förlorade i Arbetsdomstolen. Till avtalsförhandlingarna kom båda parter med krav gällande yrkeskompetensen.

Facket vill att kompetenskravet antingen ska styrkas med utlärlingsbetyg eller godkända arbetsprover. Arbetsgivarna vill att varje enskilt företag  på egen hand utan några avtalsregleringar ska avgöra vilka som är målare utan några krav på kvalifikationer.

– Det innebär i praktiken att hela utbildningsavtalet och lärlingssystemet sätts ur spel, sade fackets avtalssekreterare Peter Sjöstrand vid ett tidigare tillfälle.

Stort stöd bland medlemmarna

Facket känner ett enormt stöd men även tryck från sina medlemmar som kräver ordning och reda i branschen.

”Det får vara nog med att yrkeskunniga målare får åka ut och göra om efter glada amatörer som kallar sig målare.” skriver Målarnas förhandlingsdelegation som var enig i beslutet att förkasta medlarnas bud.

390 målare på 22 arbetsplatser och på fem företag där alla omfattas går ut i strejk klockan 12. Medlemmarna lägger då ned arbetet och berörda arbetsplatser omfattas även av blockad av allt arbete inom måleriavtalets område. Blockad innebär att inget annat företag kan ta över arbetsuppgifterna på den aktuella arbetsplatsen eller på de företag som berörs.