Målare som sitter vid en stege och så syns flera sedlar i bilden också.

Nya löner i maj – hela listan här

Koll på din lön

– Vi har fått igenom mycket av det vi ville, i gengäld levererar vi arbetsfred i två år, säger Målarnas avtalssekreterare Peter Sjöstrand.

– Jag är så stolt och imponerad av alla våra grymma ombudsmän, förtroendevalda och inte minst alla stolta medlemmar som tog kampen.

Den stora knäckfrågan som Målarna inte kunde lämna olöst var kraven på yrkeskvalifikationer. För tolkningen av avtalsregleringen finns en tid före och en tid efter Arbetsdomstolens prövning där fackets uppfattning inte vann.

Våra medlemmar har visat att frågan om kompetens och yrkesstolthet är viktig

Peter Sjöstrand, avtalssekreterare

Nu har parterna enats om att avtalets paragraf 2 får en förändrad skrivning med skärpta krav som gäller under avtalsperioden. Samtidigt ska en partsgemensam arbetsgrupp lösa frågan för framtiden.

– Det krävs en hållbar lösning som våra medlemmar kan acceptera, om inte kommer det bli samma konflikt nästa avtalsförhandling. Våra medlemmar har visat att frågan om kompetens och yrkesstolthet är viktig, säger Peter Sjöstrand.

Höjd lön med 2 480 kronor

En arbetsgrupp kring frågan fanns med även i det bud från medlarna som facket avvisade, men då helt utan krav och Målarna vägrade lämna frågan olöst under tiden.

– Normalt sett är det inte konstigt att parter har olika syn och jobbar i arbetsgrupper. Under tiden brukar den aktuella frågan vara olöst. Nu har vi gjort en Målareförbundet style där vi under tiden arbetsgruppen jobbar reglerar tydligare kompetenskrav i avtalet.

Så höjs lönen

17 maj 2023:
Garantilönen ökar med 7:75 kr/tim till 188,50 kr/tim + individuellt tillägg 4 kr = 192,50 kr/tim i tidlön

Prislistan (ackordet) ökar med 3,8 procent

1 maj 2024:

Garantilönen ökar med 6:50 kr/tim till 195 kr/tim + individuellt tillägg 4 kr = 199 kr/tim i tidlön

Prislistan (ackordet) ökar med 3 procent.

Lönehöjningarna följer nivåerna som märket satt, vilket innebär 4,1 procent första året och 3,3 procent andra året. För en målare med genomsnittlig tidlön ger det 2 480 kronor mer i månaden under den 2-åriga avtalsperioden. För målare som arbetar på ackord blir den genomsnittliga löneökningen 2 948 kronor per månad. Lärlingslönerna i de olika utbildningsstegen höjs proportionerligt.

– Så klart hade vi velat ha högre löneökningar, men vi är en del av samordningen så det är som det är, säger Peter Sjöstrand.

Löneökningen kommer inte retroaktivt

En fråga som många målare har är om löneökningen gäller retroaktivt från 1 maj. Svaret är nej. Avtalet gäller från 17 maj och det är därifrån löneökningen läggs på.

– Det är priset för att strejka. Som en del i den svenska modellen så får man inte löneökning för den tiden som varit avtalslös under strejken, säger Peter Sjöstrand.

– Men det är det värt alla dagar i veckan. Vi kan inte avstå viktiga principfrågor.

Avsättningarna till den extra pensionen som finns i Målarnas avtal och som byggts på över tid höjs med 0,2 procent och kommer vid slutet av avtalsperioden vara på totalt 1,2 procent. En av frågorna förbundet drev och fick igenom för ökad jämställdhet var graviditetslön med 10 procent. Det innebär att den som är gravid och inte kan fortsätta arbeta och därmed får graviditetspenning från Försäkringskassan även på behålla 10 % av sin lön.

Parterna vill se fler gesällprov

Målarna är en stolt yrkeskår där kompetens värderas högt. Branschen är en av få som fortfarande har skråväsendets kvalitetsstämpel i form av gesällbrev. Att allt färre genomför gesällprovet oroar både arbetsgivare och fack.

– En sak som varit positiv trots osämja i många frågor är att vi är överens om att minskningen av gesällprov inte är en bra utveckling, säger Peter Sjöstrand.

– Måleribranschens yrkesnämnd har fått ett specialuppdrag av parterna. De ska komma med åtgärdsförslag hur vi kan öka antalet gesällprov.

Måleriföretagen skriver i ett pressmeddelande att det är av stor betydelse för medlemsföretagen att veta förutsättningarna inför en osäker framtid. 

– Trots medling och strejk har vi kunnat återuppta förhandlingarna i positiv anda och lyckats hitta en lösning som båda parter står bakom. Vi är glada att avtalet nu är på plats och att arbetsfreden därmed är säkrad, säger Camilla Hedström, Förhandlingschef på Måleriföretagen i Sverige.

Målarnas avtal 1 maj 2023 – 30 april 2025:

  • Löneökningar på 7,4 procent under 24 månader (4,1 % 2023 + 3,3 % 2024). För en genomsnittlig målare ger det en löneökning som lägst på 2 480 kr/månad under avtalsperioden.  För målare som arbetar på ackord blir den genomsnittliga löneökningen 2 948 kronor/månad. Löneökningen gäller från 17 maj 2023.
  • Extra pensionsavsättning 0,1 procent 2023 och 0,1 procent 2024 (Innebär totalt 1,2 % till extra pension)
  • Graviditetslön 10% bibehållen lön för gravida målare utöver graviditetspenning från Försäkringskassan.
  • Skärpta krav på yrkeskvalifikationer i paragraf 2 för att anställas som målare. De som inte har formell utbildning till målare skall ha minst fyra års styrkt och verifierad erfarenhet med arbetsuppgifter från parternas utbildningsplan för att betraktas som färdigutbildad målare. Annars kan de anställas som lärling. Arbetsprov är fortfarande en möjlighet att visa sin kompetens.
    Detta gäller under avtalsperioden samtidigt som en partsgemensam arbetsgrupp ska arbeta vidare med frågan.

Övriga överenskommelser:

  • Uppdrag till Måleribranschens yrkesnämnd att komma med förslag till åtgärder för att öka antalet gesällprov

Punkter som Målarna stoppade:

  • Förlängd provanställning
  • Försämrade villkor för arbetstidsförkortning
  • Borttagande av fem dagars betald ledighet