Då har det tyvärr hänt. Jag har med arbetsgivarsidan utfört gesällprovsgranskning där lärlingen inte blev godkänd. Det var delmoment i yrkesutövandet som tyvärr ej ens blev godkända efter omgranskning.

Arbetsgivarsidans representant och jag som fackets representant var helt överens i vår bedömning. Arbetsgivaren var inte på plats under granskningen men var enig med oss i vår bedömning. Nu ställer jag mig frågan hur kunde det ske?

Ja naturligtvis är det flera parametrar som spelar in. Lärlingens utbildning, vem tog hand om personen? Firmans ansvar. Och lärlingens eget intresse.

Det är i min värld så att tar vi som är målare hand om våra lärlingar då får vi duktiga kollegor. Men det förutsätter att arbetsgivaren ger oss verktygen som behövs.

Ett gemensamt ansvar

Och tyvärr får inte alla lärlingar rätt förutsättningar, detta beror inte bara på firman utan kan vara en arbetsledare som inte är kompetent nog (ja jag sticker ut hackan).

Med den debatten som finns nu att arbetsgivaren skall bestämma vem som är målare så blir jag orolig. För det här är ett gemensamt ansvar, att utbilda lärlingar på rätt sätt.

Ska arbetsgivaren bestämma vem som är målare så blir jag orolig.

En liten anekdot i det hela: Under min utbildning var det dags att lära sig tapetsera och som vanligt var det för mycket att göra. Men resolut tog min handledare och stängde dörren till rummet vi var i.

Han klargjorde för alla, den tröskeln går man inte över förrän han ansåg att jag kunde gå över till nästa moment i utbildningen.

Tack till er som tog hand om mig på 80-talet.