Det säger Peter Gunnarsson på Målerispectra i Jönköping. I kvarteret Skeppsbron håller han och kollegan Kjell Frid på att färdigställa en fastighet med 149 lägenheter plus allmänna utrymmen.

Målarnas facktidning hängde med när de fick besök av Marcus Lundberg från Alfort & Cronholm som nu lanserar ett nytt tejphörnskydd från den egna utvecklingsavdelningen.

Konkret heter skyddet som går ut till försäljning i dagarna.

Marcus Lundberg
Marcus Lundberg från Alfort & Cronholm.

– Vi har gjort en rad förbättringar och optimerat produkten ur en målares synvinkel. Det här är vi verkligen nöjda med, säger Marcus Lundberg som tidigare arbetade som målare och var fackligt aktiv.

Det handlar om ytterhörn på gipsväggar och grundutseendet på Alfort & Cronholms Konkret är i mångt och mycket detsamma som konkurrenternas.

Men det har filats en hel del på detaljerna: Limmet är optimerat för bästa bett i underlaget och är dessutom härdande. Skyddspappret på limremsan är gjort för att snabbt kunna tas av. Mycket kraft har lagts på noshöjden, upphöjningen längst ut i hörnet, som har optimerats till lägsta möjliga höjd för att minska mängden spackel som krävs för ett rakt hörn utan ”båg” eller ”buktighet”.

Tejphörnskyddet i närbild
Alfort & Cronholm har färbättrat flera detaljer på sitt nya tejphörnskydd. Med optimerad höjd på nosen i hörnet går det åt mindre spackel, menar de.

Slipper mäta varje gång

A&C har också ändrat plastsammansättningen i skyddet vilket gör den tåligare och samtidigt mer mottaglig för spackel.

Slutligen har tejphörnskyddet en förtryckt decimeterskala så du slipper mäta varje gång du ska klippa list.

Det krävs några kartongers användning innan man kan recensera en produkt, menar Peter Gunnarsson, men han gillar ”färdiga” hörn.

– Alltså, som målare, vill vi ju alltid ha det allra bästa i materialväg hela tiden. Finge man själv bestämma i alla lägen så… Men ofta handlar det ju om en upphandling som gjorts i förväg. Här, med så många lägenheter blir det ju enorma mängder hörnskydd.

– Samtidigt är det ett plus att kunna använda mindre spackel vilket ju också kostar, säger Peter Gunnarsson.