Fråga: När ska jag få min semesterlön?


Svar: Utbetalning av semesterlönen ska enligt Måleriavtalet utbetalas på den avlöningsdagen som ligger närmast före semesterledigheten.

I lackavtalet är inte detta reglerat så då gäller semesterlagen (26§) som anger att semesterlön ska utbetalas i samband med semesterledigheten. Det kan vara månaden innan, under och månaden efter semesterledigheten.

Skatt ska dras separat på semesterlönen och den ordinarie lönen efter Skatteverkets månadslönetabell.

Har du frågor som rör lön & avtal, a-kassa, arbetsrätt, sjukregler och liknande? Mejla helena.forsberg@lomediehus.se.