Avtalet gäller från den 1 maj 2023 och sträcker sig till den 30 april 2025. Löneökningarna betalas ut retroaktivt från 1 maj med 1 348 kronor per månad. Nästa år höjs lönerna med 1 131 kronor per månad. Avtalet innehåller också höjning av OB-tillägg.

Avsättningen till extra pension ökar med 0,1 procent år ett och samma år två.

Graviditetslön införs, vilket innebär att gravida som inte kan arbeta och därmed får graviditetspenning från Försäkringskassan får utöver det behålla 10 procent av sin lön.

Avtalstexten innehåller ett förtydligande kring anställdas möjlighet att ta ut arbetstidsförkortning enligt den modell som finns i Måleriavtalet.

Månadslöneavtalet tecknas mellan Målareförbundet och Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation. Det gäller för bättrings-, kompletterings- och mindre måleriarbeten. Som utförs i egenregi-verksamhet.