Tisdagen den 24 oktober 2017

← Senaste numret • 7 2017

Målarnas Facktidning nr 7 - 2017
Klicka på bilden

↓ Senaste numret

"Valet är ditt"

Mikael Johansson: "Valet är ditt"

LEDARE Jag får ibland höra att facket inte skall syssla med politik. Jag menar tvärtemot att vi inte skulle sköta vårt jobb som företrädare för landets målare och lackerare om vi inte engagerade oss politiskt, skriver förbundsordförande Mikael Johansson.

  • – De mycket små partiklarna syns inte som de som stannar högre upp i luftvägarna. Det känns inte så farligt när man andas in. Det är många som inte tänker på det och man skyddar sig inte, säger forskaren Bo Sahlberg, som menar att gränsvärdena borde sänkas. Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

  • Broschyr om damm som har producerats av Målareförbundet och de andra facken inom 6F. Den finns även på andra språk. Foto: Tomas Nyberg

Forskare om kvarts: ”Borde sänka gränsvärdena”

Nyheter

Dammet på våra byggen är livsfarligt. Halten av kvartsdamm och annat damm på byggen är ofta betydligt högre än gränsvärdet. Men redan vid halva gränsvärden finns det hälsorisker. Och skador visar sig inte förrän efter tiotals år.

Det påpekar forskaren Bo Sahlberg.


Bo Sahlberg är en oberoende forskare på IVL Miljöinstitutet och han pekar på det allvarliga att utsättas för damm i allmänhet och kvarts i synnerhet.

– Om man blir utsatt för kvartsdamm leder det till en sjukdom som heter silikos. Men den uppträder inte förrän 10-30 år efter exponeringen.


Forskning pekar på att verkligheten på många byggen är att halterna damm och kvartsdamm som inandas är högre än gränsvärdena. I vissa fall 25 gånger högre än gränsvärdena. Rent livsfarligt alltså.

– Riskerna är när man gör arbeten i betong som innehåller kvarts. Partiklarna syns inte som de som stannar högre upp i luftvägarna. Det känns inte så farligt när man andas in. Det är många som inte tänker på det och man skyddar sig inte.


Halterna av damm är höga även tio meter bort från till exempel en bilningsmaskin.

Bo Sahlberg menar att man nu måste utveckla tekniska lösningar som minskar dammbildningen och dammspridningen.

– Men i brist på effektiva lösningar måste man tills vidare använda andningsskydd av filterklass P3, säger Sahlberg.


Det räcker alltså inte med de vita enklare munskydden. Man bör ha de säkraste skydden för att undanröja riskerna.

Bo Sahlberg menar också att lokalen måste skärmas av om andra personer arbetar i närheten.

– På byggarbetsplatser finns många yrkesgrupper, som elektriker, som inte har någonting med det här att göra. Vistas man i samma lokal kan man bli nästan lika mycket exponerad som de som jobbar med det här dammande arbetena.


I höstas kom en ny författning från Arbetsmiljöverket om kvarts. Det man kallar ”afs”. Där finns allt regelverk om hur man ska hantera riskerna för kvarts. En annan författning innehåller alla gränsvärden som är aktuella.

Men det räcker inte med att man håller sig till gränsvärdena. Man ska vara försiktig även om de uppmätta värdena ligger under gränsvärdena.

– Man har sett i viss forskning att man ligger på halva värdet att det finns risk att man drabbas av silikos. Så egentligen borde man sänka gränsvärdena till hälften.Kvarts


Kvarts ingår i våra vanligaste bergarter som sandsten, granit och gnejs. Dammet från arbete med sand-, berg- och stenmaterial innehåller till viss del mycket små, så kallade respirabla kvartspartiklar som vid inandning kan nå längst ner i luftvägarna.


Kvarts finns vid brytning och hantering av sten, vid slipning, borrning eller bilning i betong, tegel, puts och murbruk, sandblästring. rivningsarbete och anläggningsarbeten
Kvarts på byggen


Håltagning, klippning och sågning med klinga, bilning, spårfräsning, slipning av golv
Föreskrift Arbetsmiljöverket


I november kom en ny föreskrift för arbete med kvarts. Den har fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete, Sam, och är utformad för alla typer av arbetsplatser där det förekommer kvarts.


I byggverksamhet har byggherren och arbetsmiljösamordnare ett ansvar att ta hänsyn till riskerna med kvarts.


Arbetsgivaren måste göra egna mätningar för att välja rätt skyddsåtgärder. Innan arbetet sätts i gång ska arbetsgivaren bedöma arbetsmiljöriskerna. Kraven på periodiska mätningar är däremot borttaget ur föreskriften.


Det åligger arbetsgivaren att ha kunskaper om hälsorisker och hur man skyddar sig. Arbetsgivaren ska se till att alla arbetstagare vet vad riskerna innebär.


Vissa bestämmelser i föreskriften är kopplade till sanktionsavgifter om arbetsgivaren inte följer reglerna.
Gränsvärden kvarts


Det finn olika gränsvärden:


Nivågränsvärden, NGV – Gränsvärde för exponering under en arbetsdag.


Korttidsvärde – Ett rekommenderat högsta värde för medelvärde under 15 minuter.


Takgränsvärde – Gränsvärde för exponering under 15 minuter.


Inhalerbart damm – I princip det som fastnar i näsan.


Respirabelt damm – Sådant damm som kan ta sig ner i luftvägarna och stannar i lungorna.
Risker med kvarts


Silikos – Kan ge upphov till silikos (stendammslunga) och cancer i lunga, matstrupe och magsäck. Silikos leder till nedsatt lungfunktion. I regel uppträder silikos 10-30 år efter exponeringen börjat.


Minst 5-6 personer per år som dör till följd av silikos. Troligtvis är det betydligt fler.


KOL – Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanlig lungsjukdom där luftrören blir trånga och det blir svårare att ventilera lungorna. I Sverige beräknar man att över en halv miljon är drabbade, men många av dem vet inte om att de har KOL. KOL kan inte botas, men tidig upptäckt och tidigt insatt behandling mildrar symtomen och bromsar sjukdomens utveckling.


Större problem och risker om man röker.Per Eklund

per.eklund@daladem.se


 Maila artikeln Skriv ut artikeln  Dela på Facebook
2016-08-10 15:10


Mer Nyheter
Foto: Viktor Fremling/Worldskills Sweden

Lackeraren Olle fick Medallion for Excellence

Det blev ingen medaljplats för Sveriges bästa lackerare respektive målare. Lackeraren Oll...

Bred uppslutning bakom hårdare regler emot lönedumpning

Marita Ulvskog. Foto: Socialdemokraterna     Det ska inte längre gå att dumpa löner elle...
Foto: Pixabay

Förhandlingar inledda: Etablerings eller utbildningsjobb?

Det tidigare så orubbliga läget mellan arbetsgivare och fack i fråga om nya system för at...

LO begär förhandling för att få nyanlända i jobb

LO:s förbund, förutom Transport, har skickat en förhandlingsframställan till 33 arbetsgiv...

Ny app motverkar belastningsskador på jobbet

Fönstermålning, tak och målning av taklist. Arbete med armarna uppåt är ett gissel som ka...

Ställningsbyggarna tillbaka på jobbet – redan dagen efter

Byggnadsfacket satte ned foten och skickade hem 52 utländska ställningsbyggare som saknad...

Striden om det dödliga kvartsdammet – Hälsa ställs mot industrins vinster

Just nu pågår en intensiv diskussion om att sänka gränsvärdet för kvartsdamm. Arbetsmiljö...

Byggarbetare fick lämna arbetsplats efter facklig kontroll

52 lettiska byggarbetare fick lämna sin arbetsplats vid Frövi pappersbruk efter en kontro...
Konflikten är löst. Personen på bilden har inget med texten att göra. Foto: Tomas Nyberg

Miljönären-tvisten löst – Inte okej att dumpa löner

Tvisten om Miljönärens ”egenföretagare” från Östeuropa gick till central förh...

Upptäckt om skiftarbetets påverkan ger Nobelpris

Årets Nobelpris i medicin går till de tre amerikanska forskarna Jeffrey C Hall, Michael R...

Nyheter

Foto: Viktor Fremling/Worldskills Sweden

Lackeraren Olle fick Medallion for Excellence

Det blev ingen medaljplats för Sveriges bästa lackerare respektive målare. Lackeraren Olle Karlsson hedrades däremot med en Medallion for Excellence och kom på 11:e plats. Målaren Emil Eriksson kom på 12:e plats.
Första tävlingsdagen gjorde Olle klart momenten spot repair, plastarbete och maskering av bil. Därefter fortsatte tävlingen med bland annat …

...

Bred uppslutning bakom hårdare regler emot lönedumpning

Marita Ulvskog. Foto: Socialdemokraterna
    Det ska inte längre gå att dumpa löner eller villkor med ursäkten att arbetskraften är utstationerad. Det röstade …

...
Foto: Pixabay

Förhandlingar inledda: Etablerings eller utbildningsjobb?

Det tidigare så orubbliga läget mellan arbetsgivare och fack i fråga om nya system för att få fler att etablera sig på arbetsmarknaden verkar mjukna. Nu har parterna åtminstone påbörjat förhandlingar.
I början av oktober satte sig en delegation bestående av fem representanter från LO:s olika sektorer i förhandlingar med …

...

Stockholmsskildraren Per-Anders Fogelström 100 år

Den 22 augusti var det 100 år sedan Per-Anders Fogelström föddes. Med framför allt den så kallade Stad-serien som började med Mina drömmars stad blev han en av de viktiga skildrarna av samhällsutvecklingen från 1860-talet och framåt.
Han lyckades med sin enorma kunskap om Stockholm, om Stockholms historia och sin …

...

LO begär förhandling för att få nyanlända i jobb

LO:s förbund, förutom Transport, har skickat en förhandlingsframställan till 33 arbetsgivarförbund. Facken vill hitta lösningar för att få nyanlända och andra som riskerar lång arbetslöshet i jobb och sätta stopp för Alliansens förslag där politiken ska blanda sig i lönebildningen.
Det lite ovanliga draget att vända sig med en gemensam …

...

Ny app motverkar belastningsskador på jobbet

Fönstermålning, tak och målning av taklist. Arbete med armarna uppåt är ett gissel som kan ge svåra belastningsskador. Nu finns en enkel app som kan hjälpa dig hålla koll.
– Den kan ge dig feedback på att det är dags att byta arbetsteknik.
Det säger Liyun Yang, doktorand på Kungliga Tekniska …

...

Ställningsbyggarna tillbaka på jobbet – redan dagen efter

Byggnadsfacket satte ned foten och skickade hem 52 utländska ställningsbyggare som saknade utbildningsbevis. Redan nästa dag var arbetarna dock tillbaka på bygget igen – med utbildningsintyg och direktanställda av företaget No Problems.
När fackförbundet Byggnads i fredags utförde en inspektion vid Billerud-Korsnäs kartongbruk i Frövi upptäckte de att allt inte …

...

Striden om det dödliga kvartsdammet – Hälsa ställs mot industrins vinster

Just nu pågår en intensiv diskussion om att sänka gränsvärdet för kvartsdamm. Arbetsmiljöverket har beräknat höga kostnader för en sänkning och ställer arbetares hälsa mot företagens kostnader. Nu har LO tagit fram hur mycket samhället skulle spara genom en sänkning.
Silikos är en skrämmande sjukdom, och den dödar sakta. Patientens …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o Dala-Demokraten - Box 825 - 791 29 Falun

Om Kakor