Annons

Onsdagen den 24 januari 2018

← Senaste numret • 1 2018

Målarnas Facktidning nr 1 - 2018
Klicka på bilden

↓ Senaste numret

Bekämpa ohälsan - inte de sjuka

Bekämpa ohälsan - inte de sjuka

DEBATT ”Att göra människor fattiga i de skeden i livet då stödet från samhället behövs som mest kan inte vara socialdemokratisk politik”, skriver debattörerna.

  • – De mycket små partiklarna syns inte som de som stannar högre upp i luftvägarna. Det känns inte så farligt när man andas in. Det är många som inte tänker på det och man skyddar sig inte, säger forskaren Bo Sahlberg, som menar att gränsvärdena borde sänkas. Foto: Tomas Nyberg

  • Foto: Tomas Nyberg

  • Broschyr om damm som har producerats av Målareförbundet och de andra facken inom 6F. Den finns även på andra språk. Foto: Tomas Nyberg

Forskare om kvarts: ”Borde sänka gränsvärdena”

Nyheter

Dammet på våra byggen är livsfarligt. Halten av kvartsdamm och annat damm på byggen är ofta betydligt högre än gränsvärdet. Men redan vid halva gränsvärden finns det hälsorisker. Och skador visar sig inte förrän efter tiotals år.

Det påpekar forskaren Bo Sahlberg.


Bo Sahlberg är en oberoende forskare på IVL Miljöinstitutet och han pekar på det allvarliga att utsättas för damm i allmänhet och kvarts i synnerhet.

– Om man blir utsatt för kvartsdamm leder det till en sjukdom som heter silikos. Men den uppträder inte förrän 10-30 år efter exponeringen.


Forskning pekar på att verkligheten på många byggen är att halterna damm och kvartsdamm som inandas är högre än gränsvärdena. I vissa fall 25 gånger högre än gränsvärdena. Rent livsfarligt alltså.

– Riskerna är när man gör arbeten i betong som innehåller kvarts. Partiklarna syns inte som de som stannar högre upp i luftvägarna. Det känns inte så farligt när man andas in. Det är många som inte tänker på det och man skyddar sig inte.


Halterna av damm är höga även tio meter bort från till exempel en bilningsmaskin.

Bo Sahlberg menar att man nu måste utveckla tekniska lösningar som minskar dammbildningen och dammspridningen.

– Men i brist på effektiva lösningar måste man tills vidare använda andningsskydd av filterklass P3, säger Sahlberg.


Det räcker alltså inte med de vita enklare munskydden. Man bör ha de säkraste skydden för att undanröja riskerna.

Bo Sahlberg menar också att lokalen måste skärmas av om andra personer arbetar i närheten.

– På byggarbetsplatser finns många yrkesgrupper, som elektriker, som inte har någonting med det här att göra. Vistas man i samma lokal kan man bli nästan lika mycket exponerad som de som jobbar med det här dammande arbetena.


I höstas kom en ny författning från Arbetsmiljöverket om kvarts. Det man kallar ”afs”. Där finns allt regelverk om hur man ska hantera riskerna för kvarts. En annan författning innehåller alla gränsvärden som är aktuella.

Men det räcker inte med att man håller sig till gränsvärdena. Man ska vara försiktig även om de uppmätta värdena ligger under gränsvärdena.

– Man har sett i viss forskning att man ligger på halva värdet att det finns risk att man drabbas av silikos. Så egentligen borde man sänka gränsvärdena till hälften.Kvarts


Kvarts ingår i våra vanligaste bergarter som sandsten, granit och gnejs. Dammet från arbete med sand-, berg- och stenmaterial innehåller till viss del mycket små, så kallade respirabla kvartspartiklar som vid inandning kan nå längst ner i luftvägarna.


Kvarts finns vid brytning och hantering av sten, vid slipning, borrning eller bilning i betong, tegel, puts och murbruk, sandblästring. rivningsarbete och anläggningsarbeten
Kvarts på byggen


Håltagning, klippning och sågning med klinga, bilning, spårfräsning, slipning av golv
Föreskrift Arbetsmiljöverket


I november kom en ny föreskrift för arbete med kvarts. Den har fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete, Sam, och är utformad för alla typer av arbetsplatser där det förekommer kvarts.


I byggverksamhet har byggherren och arbetsmiljösamordnare ett ansvar att ta hänsyn till riskerna med kvarts.


Arbetsgivaren måste göra egna mätningar för att välja rätt skyddsåtgärder. Innan arbetet sätts i gång ska arbetsgivaren bedöma arbetsmiljöriskerna. Kraven på periodiska mätningar är däremot borttaget ur föreskriften.


Det åligger arbetsgivaren att ha kunskaper om hälsorisker och hur man skyddar sig. Arbetsgivaren ska se till att alla arbetstagare vet vad riskerna innebär.


Vissa bestämmelser i föreskriften är kopplade till sanktionsavgifter om arbetsgivaren inte följer reglerna.
Gränsvärden kvarts


Det finn olika gränsvärden:


Nivågränsvärden, NGV – Gränsvärde för exponering under en arbetsdag.


Korttidsvärde – Ett rekommenderat högsta värde för medelvärde under 15 minuter.


Takgränsvärde – Gränsvärde för exponering under 15 minuter.


Inhalerbart damm – I princip det som fastnar i näsan.


Respirabelt damm – Sådant damm som kan ta sig ner i luftvägarna och stannar i lungorna.
Risker med kvarts


Silikos – Kan ge upphov till silikos (stendammslunga) och cancer i lunga, matstrupe och magsäck. Silikos leder till nedsatt lungfunktion. I regel uppträder silikos 10-30 år efter exponeringen börjat.


Minst 5-6 personer per år som dör till följd av silikos. Troligtvis är det betydligt fler.


KOL – Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en vanlig lungsjukdom där luftrören blir trånga och det blir svårare att ventilera lungorna. I Sverige beräknar man att över en halv miljon är drabbade, men många av dem vet inte om att de har KOL. KOL kan inte botas, men tidig upptäckt och tidigt insatt behandling mildrar symtomen och bromsar sjukdomens utveckling.


Större problem och risker om man röker.Per Eklund

per.eklund@daladem.se


 Maila artikeln Skriv ut artikeln  Dela på Facebook
2016-08-10 15:10


Mer Nyheter

Varför ska vi bry oss om hur de har det i andra länder?

Varför ska Målareförbundet och andra svenska fack engagera sig i villkor i andra länder? ...

Målarnas trycks i Sveriges modernaste tryckpress

Gert Söderman kollar så att den tryckta tidningen ser bra ut. Foto: Tomas Nyberg Sen i a...

Lär sig nytt om det gamla

Att måla på gammalt vis med traditionella färger och tekniker har aldrig varit hetare. Br...

F-skattesystemet ska utredas

Regeringen tillsätter en utredning för att se över F-skattesystemet. Bakgrunden är rappor...

Ny teknik ska hjälpa till att minska dammet

Nya smarta bluetooth-funktioner gör det lättare att arbeta dammfritt. – Vi är först med ...

Fastigo undersöker arbetsmiljöarbetet

95 procent av företagen i fastighetsbranschen arbetar aktivt för att främja den fysiska o...

Maria Lövgren är årets fackliga hjälte

Årets fackliga hjältedåd stod Maria Lövgrens från Handelsanställdas förbund för. Hon star...

”Hämta en man så jag får riktig hjälp”

Varje vecka behandlas butikssäljarna Christine Hall och Therese Grannas som luft av manli...

”Ökad kunskap kan bota obehagskänslan”

De senaste tio åren har vägglössen ökat i Sverige. En av de stora bovarna är våra resevan...

Skräcken för många målare: Vägglössen

Vägglössen är tillbaka. Det innebär problem och obehag för målare på många håll i landet....

Nyheter

Varför ska vi bry oss om hur de har det i andra länder?

Varför ska Målareförbundet och andra svenska fack engagera sig i villkor i andra länder? Det försöker Union to Union ge svar på i två korta filmer som lanserats under 2017.
Union to Union, som är LO, TCO och Saco:s samarbetsorgan för internationellt fackligt utvecklingssamarbete, presenterar hur svenska fackförbund är en …

...

Målarnas trycks i Sveriges modernaste tryckpress

Sen i augusti trycks Målarnas facktidning på tryckeriet Pressgrannar AB i Linköping. Med byte av tryckeri kan vi få en jämnare och bättre kvalitet i trycket.
I fyra år har …

...

Lär sig nytt om det gamla

Att måla på gammalt vis med traditionella färger och tekniker har aldrig varit hetare. Branschen letar folk med ljus och lykta och nu finns en ny YH-utbildning.…
– Det känns som ett lyft för mig med ny kunskap.
Det säger Peter Hansson, målare på Kinells Måleri i Göteborg, som tagit ett …

...

F-skattesystemet ska utredas

Regeringen tillsätter en utredning för att se över F-skattesystemet. Bakgrunden är rapporteringar om att systemet missbrukas, bland annat genom utnyttjandet av så kallade falska egenföretagare.
Sedan regelverket för F-skatt tillkom 1993 har det aldrig setts över ur ett skattefusk- och skatteundandragandeperspektiv, så översynen är enligt regeringen angelägen.
Utöver att analysera …

...

Ny teknik ska hjälpa till att minska dammet

Nya smarta bluetooth-funktioner gör det lättare att arbeta dammfritt.
– Vi är först med det här och det ska bli spännande att se hur det tas emot.
Det säger Matias Matsson på tyska verktygsjätten Festool som under temat Arbeta Dammfritt låtit sina ingenjörer tänka till. Festool har uppdaterat och förbättrat sina …

...

Fastigo undersöker arbetsmiljöarbetet

95 procent av företagen i fastighetsbranschen arbetar aktivt för att främja den fysiska och psykiska hälsan hos sina anställda, skriver fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation i ett pressmeddelande.
Organisationen har gjort en undersökning där 32 procent av 1037 tillfrågade chefer inom fastighetsbranschen svarat.
LÄS ÄVEN: Dålig arbetsmiljö kostar 164 …

...

Maria Lövgren är årets fackliga hjälte

Årets fackliga hjältedåd stod Maria Lövgrens från Handelsanställdas förbund för. Hon startade den första fackklubben på klädkedjan Zara i Malmö.
Det är LO som utser årets fackliga hjälte och priset delades ut vid LO:s ungforum. I motiveringen står:
”Maria kämpar för varje medlem i den stressiga arbetsmiljö som handeln ofta är.

...

”Hämta en man så jag får riktig hjälp”

Varje vecka behandlas butikssäljarna Christine Hall och Therese Grannas som luft av manliga kunder bara för att de är tjejer.
– Det händer inte varje dag men ändå så ofta att det börjar bli normalt, säger Christine Hall.
Detaljhandelsföretaget Clas Ohlson jobbar aktivt för jämställdhet. I dag är 65 procent av …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o Dala-Demokraten - Box 825 - 791 29 Falun

Om Kakor