Det kan även finnas andra orsaker till ökningen, som att det är lågkonjunktur med många varsel om uppsägning. Om man är i slutet av sin utbildning kräver Målarna att lärlingen ska få göra gesällprovet innan uppsägning.

Andra tänkbara orsaker som Joakim Nexbo ser kan vara att det är utländsk arbetskraft som med gesällprov vill validera sina kunskaper eller personer som yrkesväxlar.

joakim nexbo med grått hår och skägg, iförd glasögon och en svart skjorta, blickar mot kameran framför en enhetlig vit bakgrund.
Joakim Nexbo.


Joakim Nexbo menar att det bästa man kan göra i lågkonjunktur är att säkra upp sin kompetens.

 – När konjunkturen sedan vänder uppåt blir det stor efterfrågan på utbildade målare.

Enligt Myns statistik genomfördes 195 godkända gesällprov 2023. Det kan jämföras med 2022 då motsvarande siffra var 155.  

Däremot minskade antalet lärlingsanställningar med 29 procent 2023 jämfört med 2022.

Under 2023 var antalet lärlingsanställningar 604. Det kan jämföras med 2022 då de var 845 stycken.