Lägre skatt på arbete

Ytterligare ett jobbskatteavdrag införs. Det betyder sänkt skatt för dig som jobbar. Ungefär 200 kronor mer kvar på lönen om du tjänar 35 000 kronor i månaden. Samtidigt räknas de nuvarande jobbskatteavdragen och grundavdraget upp på grund av inflationen.

Med det inräknat blir det cirka 400 kronor mer i plånboken varje månad.

Mer pension kvar

Grundavdraget höjs och lägre skatt på pension. Ungefär 1 300 kronor mindre skatt per år för pensionärer.

Högre tak för ROT-avdrag

Taket för ROT-avdraget höjs till 75 000 kronor. Det gemensamma taket för ROT och RUT tas bort. I stället gäller maxtaket 75 000 kronor för respektive avdrag var för sig. Ändringen träder i kraft 1 juli 2024 och gäller för helåret 2024.

Höjd skatt på el

Skatten på el höjs med 4,5 öre per kWh inklusive moms.

Det motsvarar 900 kronor per år för en villaägare med en elanvändning på 20 000 kWh per år och 90 kronor per år för en lägenhetskund med 2 000 kWh i årlig användning.

Billigare bränsle

Reduktionsplikten sänks till 6 procent för bensin och diesel under perioden 2024–2026. Samtidigt sänks bensin- och dieselskatten med 1,64 kronor respektive 0,43 kronor, inklusive moms.

Reduktionsplikten innebär att bensinbolagen måste blanda i en viss mängd biobränsle för att minska utsläppen. Då biobränslet är dyrare blir bränslepriserna högre med en högre reduktionsplikt.

Dyrare att anställa unga

Sedan 2019 har arbetsgivaravgiften för ungdomar 15–18 år varit 10,21 procent.

Från och med första januari är arbetsgivaravgiften densamma för alla ålderskategorier upp till 66 år, det vill säga 31,42 procent. För ålderspensionärer är avgiften även framöver 10,21 procent.

Nytt stöd vid korttidsarbete

En ny lag om stöd vid korttidsarbete träder i kraft. Den ersätter tidigare regelverk. Korttidsarbete innebär att en arbetstagare under en begränsad period går ner i arbetstid utan fullt lönebortfall, samtidigt som arbetsgivaren får ekonomiskt stöd av staten för kostnaderna för korttidsarbete.

Kravet på att arbetsgivaren drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter ersätts med krav på ”Betydande behov av arbetstidsminskning” och förbudet mot vinstutdelning tas bort.