Vad ska en lärling ha i lön?

För lärlingar är lönen uppdelad i sex steg. Din lön höjs i takt med att du går in i olika utbildningssteg – ju fler lärlingstimmar du gjort desto mer tjänar du.

Med ackord och tidlönskomp kan du tjäna mer. I kollektivavtalet finns den fullständiga lönetabellen för lärlingar.

Behåll lönenotor och lönespecifikationer under hela din utbildningsperiod, ifall något blivit fel och behöver korrigeras.

På sidan 57 och framåt i kollektivavtalet hittar du Utbildningsavtalet som reglerar lön med mera.                     

Vilka företag får anställa lärlingar?

En förutsättning för att bli utbildad målare är att du är lärling på ett företag som har Kollektivavtal för måleriyrket, där utbildningsavtalet regleras. Om företaget har avtal kan du kolla här eller ringa Målarna.

Företaget måste ansöka om att anställa lärling och få det godkänt av Måleribranschens yrkesnämnd (MYN).

Vad ska det stå på ditt anställningsbevis?

Tillsvidareanställning. Eventuellt med en provanställningstid på tre månader.

OBS: Spara din kopia av anställningsbeviset, det är kvittot på vad ni kommit överens om.

Hur ska utbildningen dokumenteras?

I Lärlingsportalen på MYN:s hemsida ska arbetsgivaren månadsvis dokumentera utbildningstimmar fördelat på de olika utbildningsmomenten som finns i utbildningsplanen.

Du som är lärling ska dokumentera dina timmar och arbetsmoment på arbetskort som finns på MYN:s hemsida. Det är arbetsgivaren som ska tillse att du har dessa.

🎨 Kan man kontrollera det som dokumenteras?
Japp! Skaffa en inloggning till Lärlingsportalen. Där kan du se så att de rapporterade timmarna stämmer med dina inlämnade timmar på arbetskorten.

Vem har ansvar för utbildningen?

Arbetsgivaren har ett långtgående utbildningsansvar för att du ska få den utbildningen du behöver. Du ska i huvudsak jobba tillsammans med en utbildad målare, särskilt under de första utbildningsstegen.

Branschen har tagit fram en utbildningsplan där det framgår vad utbildningen ska innehålla. Lärlingstiden avslutas med examen i form av ett gesällprov, som granskas av granskningsmän som är utsedda av MYN. Läs mer om det här (länk).

Kan jag få verktyg av jobbet?

Japp! När en lärling får sin första anställning ska arbetsgivaren förse lärlingen med en komplett verktygsutrustning med innehåll enligt MYN:s anvisningar.

Bland annat ska den innehålla en speciellt utvald samling penslar, rollers och verktyg för skrapning, spackling och slipning.

Därefter tillhör verktygsutrustningen lärlingen, som ansvarar för att komplettera utrustningen själv – precis på samma sätt som utlärda målare gör.

Det ska vara proffsverktyg med god kvalitet. Samtliga verktyg ska vara ergonomiskt utformade för individens förutsättningar. Du hittar hela listan på vad verktygslådan ska innehålla här (länk).

Har arbetsgivaren rätt att kolla min hälsa?

Inom två månader från det du anställs ska arbetsgivaren erbjuda dig en hälsoundersökning hos företagshälsovården. Syftet är en vägledning så du inte utbildar dig till ett yrke du sen inte kan jobba i på grund av hälsoskäl.

Det som ska kontrolleras är: Färgseende, rörelse- och muskelanalys som bedömer styrka och rörelse i skuldra, axlar, rygg, knä och fot. Förekomst av eller anlag för besvär i luftvägar. Förekomst av eller anlag för hudbesvär/allergier. 

Hur många lärlingstimmar får man göra?

MYN rekommenderar att lärlingens utbildningstid ska innehålla 6 800 utbildningstimmar. Timmarna ska fördelas mellan introduktion, mängdträning, självständig träning och noggrannhet.

Invändig och utvändig målning

🏠 Invändig målning

• Snickerier (dörrar, fönster, rör, element, etc.): 1500 timmar
Underbehandling: 700 timmar
Färdigbehandling: 800 timmar

Tak & Väggar: 2800 timmar
Underbehandling: 900 timmar
Färdigbehandling: 900 timmar
Tapetsering: 700 timmar
Vävsättning: 300 timmar

☀️ Utvändig målning

Trä & Mineraliska ytor:1000 timmar
Underbehandling: 400 timmar
Färdigbehandling: 600 timmar

Fönster:700 timmar
Underbehandling: 300 timmar
Färdigbehandling: 400 timmar

• Övrigt:800 timmar
Plåt, Stål, Golv, Facklig information, Branschutbildning, Våtrum, etc,

TIPS!  

Om du vill veta mer kan du besöka Måleribranschens yrkesnämnds hemsida

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Tre målares bästa tips till lärlingar:

Ricky Johansson
Ricky Johansson Helsingborg

– Det är viktigt att söka sig till ett bra företag. Allt ska vara i sin ordning, lärlingsboken ska sättas igång. Man märker om de tar tag i saker direkt. Om inte, leta dig vidare. Man är ung och vet inte riktigt vad som gäller men all information finns på MYN:s hemsida. Var med i facket så du kan få hjälp.

Bild: André de Loisted

Tina Löfgren
Tina Löfgren Enköping

– Gör ditt bästa, undvik att pilla med mobilen under dagen, kom ihåg vattenflaskan. Visa intresse och vilja att lära – det räcker långt.

Bild: Privat

Louise Winbo-Nord
Louise Winbo-Nord Trollhättan

– Lyssna och lär av kollegorna, testa deras tips men gör på sättet som passar dig bäst. Det är du som måste stå för det färdiga resultatet.

Bild: Privat