• Bild: Pixabay

Går du i skolan och ska jobba i sommar? Det finns en del att tänka på. Här ger vi dig några tips så du får en bra start på arbetslivet.


Kollektivavtal

Arbeta på ett måleriföretag som tecknat kollektivavtal för måleriyrket annars går du miste om möjligheten att få dina timmar tillgodoräknade i utbildningsboken. Kollektivavtalet är också en trygghet för många andra saker bland annat att du är försäkrad på jobbet.


Anställningsbevis

Anställningsbeviset ska skrivas under av både företaget och dig. Se till att få en kopia på anställningsbeviset. Glöm inte att spara det. I kollektivavtalet för måleriyrket §10 mom. a 6 anges vad som ska finnas med i anställningsbeviset.


LÄS ÄVEN: Mikael Johansson: ”Utbildning är nyckeln till framtiden”


Sjuklön

Du som feriearbetar har rätt till sjuklön från första dagen av din anställning. Skulle du ha kortare anställning än en månad, då har du inte rätt att få sjuklön förrän efter 14 kalenderdagar.


Arbetskort

För att timmarna på måleriföretaget ska kunna registreras i din utbildningsbok måste du fylla i arbetskorten. I arbetskorten skriver du upp antalet timmar och vad du arbetat med under feriearbetet. Måleriföretaget ska gå igenom och godkänna timmarna. Lämna de intygade arbetskorten till din yrkeslärare som registrerar timmarna i din utbildningsbok. Arbetskorten och de arbetade timmarna är nyckeln till ett högre timantal i din utbildningsbok och det i sin tur generar att du klättrar snabbare i lönetabellen. Arbetskort hittar du på www.malare.nu/Arbetsgivare/


Reseersättning

Använder du privat bil till och från arbetet ska 1,85 kr per km betalas ut (vid resväg längre än 5 km enkel väg). Tar du bussen till jobbet har du rätt att få ersättning för styrkta, faktiska kostnader med billigaste färdmedel upp till ett högsta belopp om 1,85 kr per km resväg. Reseersättningen är skattefri. Observeraatt företaget inte kan tvinga dig att köra färg och material i din egen bil.


LÄS ÄVEN: ”Jag tänkte på vad jag ville och gick min egen väg”


Utrustning

Under feriearbetet är det företaget, som du är anställd på, som ska tillhandahålla arbetskläder, skyddsskor och de verktyg som arbetet kräver.


Lön och semesterersättning

Lön och övriga anställningsvillkor gäller enligt paragraferna 7, 8 och 9 i utbildningsavtalet. Vid ferieanställning till och med skollovet mellan årskurs 1 och 2 utgår lön som för utbildningsperioden 1-1700 timmar (97,25 kr per timme – sommar 2019). Vid ferieanställning mellan årskurs 2 och 3 utgår lön som för utbildningsperioden 1701 – 3400 timmar (105,95 per timme – sommar 2019). Företaget får givetvis välja att betala högre lön än den kollektivavtalade.

Utöver lönen ska måleriföretaget betala 13 % i semesterersättning. Semesterersättningen är till för att du som arbetar ska kunna ha sommarsemester. Däremot om du endast arbetar en kort period så ska måleriföretaget betala ut semesterersättningen senast en månad efter anställningens upphörande. Om den betalas ut direkt i samband med lön får semesterersättningen inte bakas in i lönen utan det ska synas på lönebeskedet.


LÄS ÄVEN: Här är yrkena som ger jobb i framtiden


Arbetstidsförkortning

Du har även rätt till arbetstidsförkortning och den intjänas i relation med anställningstiden.


Lönespecifikation

Lönebeskeden är en viktig handling för att se att du fått det du har rätt till, därför uppmanar vi dig att spara lönebeskeden i minst fem år. Om du inte får ett lönebesked, be arbetsgivaren om det igen. Hjälper det inte kontakta då din avdelning inom Målareförbundet.