Kolla om din arbetsplats har kollektivavtal

Arbeta på ett måleriföretag som tecknat kollektivavtal för måleriyrket!

Annars går du miste om möjligheten att få dina timmar tillgodoräknade i utbildningsboken.

Kollektivavtalet är också en trygghet för många andra saker bland annat att du är försäkrad på jobbet.

För att ta reda på om måleriföretaget du vill jobba på har tecknat kollektivavtal, kan du antingen fråga företaget själv eller ringa Målareförbundets avdelning på din ort. Uppgifter till avdelningen hittar du på Målarnas hemsida.

Se till att du får ett anställningsbevis

Anställningsbeviset är något som alltför ofta glöms bort när det ska sommarjobbas. Lagen och kollektivavtalet säger att företaget ska lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. 

Anställningsbeviset ska skrivas under av både företaget och dig. Se till att få en kopia på anställningsbeviset. Glöm inte att spara det.

I kollektivavtalet för måleriyrket §10 mom. a 6 anges vad som ska finnas med i anställningsbeviset.

I måleriavtalet finns bara två anställningsformer för dig som gått ut gymnasiet: provanställning och tillsvidareanställning.

Du som säsongsarbetar mellan två terminer kan ha en tidsbegränsad anställning, men det ska alltid anges i kontraktet när du börjar och slutar din anställning.

Om jag blir sjuk får jag sjuklön då?

Du som feriearbetar har rätt till sjuklön från första dagen av din anställning.

Skulle du ha kortare anställning än en månad, då har du inte rätt att få sjuklön förrän efter 14 kalenderdagar.

Vad är ett arbetskort?

För att timmarna på måleriföretaget ska kunna registreras i din utbildningsbok måste du fylla i arbetskorten.

I arbetskorten skriver du upp antalet timmar och vad du arbetat med under feriearbetet. Måleriföretaget ska gå igenom och godkänna timmarna.

Lämna de intygade arbetskorten till din yrkeslärare som registrerar timmarna i din utbildningsbok.

Arbetskorten och de arbetade timmarna är nyckeln till ett högre timantal i din utbildningsbok, och det i sin tur generar att du klättrar snabbare i lönetabellen. Arbetskort hittar du här.

Vad kan jag få i reseersättning?

Använder du privat bil till och från arbetet ska 2,50 kr per kilometer betalas ut (vid resväg längre än 5 km enkel väg). Dessutom har facket förhandlat fram ett tillägg på 0,20 kr per kilometer. Så totalt 27 kronor per mil har du rätt till.

Tar du bussen till jobbet har du rätt att få ersättning för styrkta, faktiska kostnader med billigaste färdmedel upp till ett högsta belopp om 2,50 kr per km resväg.

Reseersättningen är skattefri. Men inte tillägget på 2 kronor.

Observera att företaget inte kan tvinga dig att köra färg och material i din egen bil.

Hur funkar det med utrustning?

Under feriearbetet är det företaget, som du är anställd på, som ska tillhandahålla arbetskläder, skyddsskor och de verktyg som arbetet kräver.

Vad får jag för lön och semesterersättning?

Lön och övriga anställningsvillkor gäller enligt paragraferna 7, 8 och 9 i utbildningsavtalet.

Vid ferieanställning till och med skollovet mellan årskurs 1 och 2 utgår lön som för utbildningsperioden 1-1700 timmar (107,55 kr per timme – från 17 maj 2023).

Vid ferieanställning mellan årskurs 2 och 3 utgår lön som för utbildningsperioden 1701 – 3400 timmar (117,15 kr per timme – från 17 maj 2023).

Företaget får givetvis välja att betala högre lön än den kollektivavtalade.

Utöver lönen ska måleriföretaget betala 13 % i semesterersättning.

Semesterersättningen är till för att du som arbetar ska kunna ha sommarsemester. Däremot om du endast arbetar en kort period så ska måleriföretaget betala ut semesterersättningen senast en månad efter anställningens upphörande.

Om den betalas ut direkt i samband med lön får semesterersättningen inte bakas in i lönen utan det ska synas på lönebeskedet.

Har jag rätt till arbetstidsförkortning?

Ja och den intjänas i relation med anställningstiden.

Varför är det viktigt med en lönespecifikation?

Lönebeskeden är en viktig handling för att se att du fått det du har rätt till. Därför rekommenderar Målarna dig att spara lönebeskeden i minst fem år.

Om du inte får ett lönebesked, be arbetsgivaren om det igen. Hjälper det inte, kontakta då din avdelning inom Målareförbundet.