Hur vet man om färgen innehåller bly?

En tecknad färgburk med pensel i

Om ett hus är målat före 1970-talet finns en risk att färgerna innehåller bly.

– Blyprov ska tas om man kan misstänka förekomst. Om analysen visar att det finns bly över gränsvärdet som enligt lag är 1 procent ska medicinska kontroller genomföras, säger Janne Öberg regionalt skyddsombud på Målarettan och huvudskyddsombud på Sandå.

Så här tas ett blyprov:
1. Ta på rena engångshandskar.
2. Skrapa loss färgflagor, va 4-5 st, 1 x 1 cm stora. Provet ska innehålla färg
3. från samtliga färglager och så lite trämaterial som möjligt.
4. Lägg bitarna i zippåse.
5. Torka noggrant av kniven med fuktig trasa efter varje provtagning för att inte kontaminera proverna.
6. Märk zippåsen med provbeteckning och provtagningsdatum.
7. Skicka provet till ett labb, exempelvis Als Scandinavia (se texten nedan)

Medicinsk kontroll ska göras innan arbete med bly påbörjas och därefter regelbundet återkommande under hela den tid man arbetar med bly.

Bild: Colourbox

Många i måleribranschen vet inte att rödfärgen kan innehålla bly.

Janne Öberg, regionalt skyddsombud på Målarettan

Kent Utterström är chef på Als Scandinavia som tar emot prover och gör analyser.

– Falu rödfärg innehåller små halter bly. Men vita färger med blyvitt innehöll mycket höga halter bly, säger Kent Utterström.

Analyser av den Falu rödfärg som tillverkas idag visar att deras färg innehåller mindre än 0,3 procent. Pigmentet tillverkas av gammal vittrad gruvvarp som är en restprodukt från tidigare gruvhantering och består av kopparfattig malm.

– Vi använder samma pigment som vi alltid gjort så även om det saknas historiska data kan vi vara ganska säkra på att det sett lika ut förr, säger Viktoria Sundqvist, kvalitets- och utvecklingschef på Falu rödfärg.

Falu rödfärg innehåller små halter bly. Men vita färger med blyvitt innehöll mycket höga halter bly.

Kent Utterström, Als Scandinavia

– Vi rekommenderar att använda andningsskydd när man borstar fasaden, oavsett innehåll så dammar det mycket, säger Viktoria Sundqvist.

Enligt säkerhetsdatabladet ska andningsmask som uppfyller kraven enligt EN140 med typ P3-filter eller bättre användas vid dammbildande arbetsmoment och vid sprutfärgsmålning.

Produkten kan också irritera huden varför man ska använda skyddsglasögon, handskar och täckande kläder.

Kent Utterström på Als Scandinavia berättar att de i samarbete med Sandå Sverige AB tagit fram instruktioner för att underlätta provtagning av bly, asbest och pcb.

– Det handlar om hur mycket man ska ta och att det görs på ett säkert sätt. Vi har underlättat så de ska se att det inte tar så lång tid och inte är så krångligt, säger Kent Utterström.

Vi får in fler prover sedan det blev enklare och jag vet att de tipsat andra målare.

Kent Utterström, Als Scandinavia

– Vi får in fler prover sedan det blev enklare och jag vet att de tipsat andra målare.

Kent Utterström säger att det är ganska vanligt att analysen visar att färgflagorna innehåller bly. Men oftast små mängder under gränsvärdet.

Idag finns förutom den traditionellt röda slamfärgen även andra kulörer. Fortfarande står den traditionella kulören för merparten av Falu rödfärgs försäljning.

Men det märks ett ökat intresse för svart.

– En mörk fasad tilltalar många idag och värme absorberas vilket är populärt ur energisynpunkt, säger Viktoria Sundqvist.