Hur vet man om färgen innehåller bly?

Om ett hus är målat före 1970 finns risk att färgen innehåller bly.

– Blyprov ska tas om man kan misstänka förekomst. Om analysen visar att det finns bly över gränsvärdet som enligt lag är 1 procent ska medicinska kontroller genomföras, säger Janne Öberg regionalt skyddsombud på Målarettan och huvudskyddsombud på Sandå.

Hur tas ett blyprov?

1. Ta på rena engångshandskar.
2. Skrapa loss färgflagor, va 4-5 st, 1 x 1 cm stora. Provet ska innehålla färg från samtliga färglager och så lite trämaterial som möjligt.
3. Lägg bitarna i zippåse.
4. Torka noggrant av kniven med fuktig trasa efter varje provtagning för att inte kontaminera proverna.
5. Märk zippåsen med provbeteckning och provtagningsdatum.
6. Skicka provet till ett labb, exempelvis Als Scandinavia (se texten nedan)

Vad gör man för kontroll innan arbetet med bly börjar?

Medicinsk kontroll ska göras innan arbete med bly påbörjas och därefter regelbundet återkommande under hela den tid man arbetar med bly.

Vilka färger innehåller mycket bly?

– Falu rödfärg innehåller små halter bly. Men vita färger med blyvitt innehöll mycket höga halter bly, säger Kent Utterström, chef på Als Scandinavia som tar emot prover och gör analyser.

Hur mycket bly innehåller Falu rödfärg?

Analyser av den Falu rödfärg som tillverkas i dag visar att deras färg innehåller mindre än 0,3 procent. Pigmentet tillverkas av gammal vittrad gruvvarp som är en restprodukt från tidigare gruvhantering och består av kopparfattig malm.

– Vi använder samma pigment som vi alltid gjort så även om det saknas historiska data kan vi vara ganska säkra på att det sett lika ut förr, säger Viktoria Sundqvist, kvalitets- och utvecklingschef på Falu rödfärg.

Hur ska man hantera Falu rödfärg på bästa sätt?

– Vi rekommenderar att använda andningsskydd när man borstar fasaden, oavsett innehåll så dammar det mycket, säger Viktoria Sundqvist.

Enligt säkerhetsdatabladet ska andningsmask som uppfyller kraven enligt EN140 med typ P3-filter eller bättre användas vid dammbildande arbetsmoment och vid sprutfärgsmålning.

Produkten kan också irritera huden varför man ska använda skyddsglasögon, handskar och täckande kläder.

Gör något för att underlätta provtagning av bly?

Ja. Kent Utterström på Als Scandinavia berättar att de i samarbete med Sandå Sverige AB tagit fram instruktioner för att underlätta just provtagning av bly, asbest och pcb.

– Det handlar om hur mycket man ska ta och att det görs på ett säkert sätt. Vi har underlättat så de ska se att det inte tar så lång tid och inte är så krångligt, säger Kent Utterström.