Jag har blivit gravid – när ska jag berätta för arbetsgivaren?

Du har ingen skyldighet att berätta för din arbetsgivare att du eller din partner väntar barn, men det kan vara bra att berätta tidigt för att din arbetsgivare ska kunna anpassa dina arbetsuppgifter och arbetsplatser.

Vill du vara föräldraledig måste du däremot anmäla det minst två månader i förväg. Du ska samtidigt berätta hur länge du tänkt vara borta från jobbet. Om du och arbetsgivaren är överens kan du dela upp ledigheten på flera olika perioder.

Kan jag jobba om jag blir gravid?

Visst kan du det. Arbetsgivaren har en skyldighet att anpassa arbetsmiljön så att du kan fortsätta ditt arbete när du väntar barn.

Hur ska arbetsmiljön anpassas för mig som gravid?

Arbetsgivaren ska göra en individuell riskbedömning tillsammans med dig. Du kan också ta med dig skyddsombudet. Företagshälsovården och Arbets- och miljömedicin kan bistå med kunskap. Arbetet ska anpassas. Arbetsgivaren har ansvaret att kraven i Föreskriften om gravida och ammande arbetstagare uppfylls. Föreskriften finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Även Målarna och Måleriföretagen har tagit fram informationsmaterial som utgår från regelverket i Arbetsmiljöverkets föreskrift.

Vad händer om arbetsgivaren inte vill anpassa arbetet för mig?

Prata med ditt skyddsombud eller fackets regionala skyddsombud i din avdelning. 

Finns det saker jag ska undvika att göra på arbetsplatsen när jag är gravid?

Ja. Undvik tunga lyft vilket betyder max 100 kilo på en dag och max 20 kilo åt gången. Läs säkerhetsdatabladen på produkterna du arbetar med. I rutan här nedan finns en lista på ämnen du ska undvika.

Se även till att skydda huden, använda din säkerhetsutrustning, undvika vibrationer och buller (fostrets hörsel är fullt utvecklad vecka 26). Se även till att du ska ha möjlighet att vila liggande.

Finns det vissa ämnen jag ska undvika under graviditeten?

Absolut. Bly som kan förekomma vid bearbetning av färg målad före 1970. Organiska lösningsmedel som förekommer i linoljefärg, alkydfärg, vissa epoxyfärger m med mera.

Undvik produkter med följande märkning

• H340: kan orsaka genetiska defekter
• H341: Misstänks kunna orsaka genetiska defekter
 H350: Kan orsaka cancer
 H351: Misstänks kunna orsaka cancer
 H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
 H361: Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
• H362: Kan skada spädbarn som ammas
 H371: Kan orsaka organskador

Om jag inte kan jobbar när jag är gravid – får jag ersättning då?

Ja, du kan få graviditetspenning om du inte kan arbeta för att du har ett fysiskt ansträngande arbete eller risker i arbetsmiljön. Du måste vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid för att kunna få graviditetspenning. Ett krav är också att du inte kan bli omplacerad till ett lättare eller mindre riskfyllt arbete. (Gäller inte egenföretagare.)

När kan jag börja ta ut min föräldrapenning?

Du som är gravid kan börja ta ut föräldrapenning när det är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen. Enligt lag har du rätt att vara föräldraledig när du tar ut föräldrapenning. När du meddelar din arbetsgivare att du ska vara föräldraledig ska du också berätta hur länge du planerar att vara ledig.

På vissa arbetsplatser kan det finnas kollektivavtal med andra regler, så det kan vara bra att prata både med facket och arbetsgivaren för att veta vad som gäller.

Kan jag gå ner i tid när jag börjar jobba igen?

Ja. Föräldraledighetslagen ger dig som är förälder eller har vård om ett barn rätt till ledighet från arbetet. Du som har barn under 18 månader har rätt att vara helt ledig. Du har även rätt till förkortad arbetstid, ner till 75 procent, till dess barnet fyller åtta år eller slutar första klass.

Kan en chef ge mig sparken för att jag väntar eller har fått barn?

Nej! I föräldraledighetslagen finns regler som ska skydda dig som är eller ska bli förälder från att missgynnas av arbetsgivaren. Exempelvis är det inte tillåtet att arbetsgivaren säger upp eller avskedar dig för att du är gravid, omplacerar dig eller lönediskriminerar.

Kan jag bli uppsagd på grund av arbetsbrist när jag är gravid eller föräldraledig?

Nej! Lagen om anställningsskydd skyddar dig som är föräldraledig. Det innebär att om arbetsgivaren varslar och säger upp personal så räknas uppsägningstiden först när du börjar jobba efter föräldraledigheten. Målareförbundet har förhandlat fram i sina kollektivavtal för målare och lackerare att samma sak gäller dig som är hemma med graviditetspenning.