Checklista: Gravid eller ammande

En ikon av ett utropstecken

✔️ Meddela din arbetsgivare så tidigt som möjligt.

✔️Arbetsgivaren ska göra en individuell riskbedömning tillsammans med dig. Du kan också ta med dig skyddsombudet. Företagshälsovården och Arbets- och miljömedicin kan bistå med kunskap.

✔️Arbetsgivaren har ansvaret att kraven i föreskriften uppfylls.

✔️Arbetet ska anpassas. Arbetsgivaren har ansvaret att kraven i Föreskriften om gravida och ammande arbetstagare uppfylls. Föreskriften finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

✔️Om din arbetsgivare inte säkrar arbetsmiljön prata med ditt skyddsombud på arbetsplatsen eller fackets regionala skyddsombud i din avdelning.

✔️Parterna har också tagit fram broschyrerna Gravid eller ammande i lackeringsbranschen och motsvarande för måleribranschen.

✔️Undvik tunga lyft. Det betyder max 100 kg på en dag och max 20 kg åt gången.

✔️Läs säkerhetsdatabladen på produkterna du arbetar med. I rutan här nedan finns en lista på ämnen du ska undvika.

✔️Skydda huden.

✔️Använd din säkerhetsutrustning.

✔️Undvik vibrationer.

✔️Undvik buller, fostrets hörsel är fullt utvecklad vecka 26.

✔️Du ska ha möjlighet att vila liggande.

Bild: Colorbox

Ämnen att undvika när du är gravid:

En tecknad färgburk med pensel i

✔️Bly: Kan förekomma vid bearbetning av färg målad före 1970

✔️Organiska lösningsmedel: Förekommer i linoljefärg, alkydfärg, vissa epoxyfärger mm.

✔️Undvik produkter med följande märkning (läs säkerhetsdatabladen):

• H340: kan orsaka genetiska defekter
• H341: Misstänks kunna orsaka genetiska defekter
H350: Kan orsaka cancer
H351: Misstänks kunna orsaka cancer
H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H361: Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
H362: Kan skada spädbarn som ammas
H371: Kan orsaka organskador

Bild: Colourbox

Ekonomi, graviditetspenning och föräldrapenning:

Ett tecknat paragraftecken

Du kan få graviditetspenning om du är gravid och:

✔️ Inte kan arbeta för att du har ett fysiskt ansträngande arbete eller risker i arbetsmiljön. Du måste vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid för att kunna få graviditetspenning.

✔️ Inte kan bli omplacerad av din arbetsgivare till ett lättare eller mindre riskfyllt arbete. (Gäller inte egenföretagare.)

Du som är gravid kan börja ta ut föräldrapenning när det är 60 dagar kvar till den beräknade förlossningen.

Enligt lag har du rätt att vara föräldraledig när du tar ut föräldrapenning. När du meddelar din arbetsgivare att du ska vara föräldraledig ska du också berätta hur länge du planerar att vara ledig.

På vissa arbetsplatser kan det finnas kollektivavtal med andra regler, så det kan vara bra att prata både med facket och arbetsgivaren för att veta vad som gäller.

Föräldraledighetslagen ger dig som är förälder eller har vård om ett barn rätt till ledighet från arbetet. Du som har barn under 18 månader har rätt att vara helt ledig. Du har även rätt till förkortad arbetstid, ner till 75 procent, till dess barnet fyller åtta år eller slutar första klass.

Du måste anmäla till din arbetsgivare senast två månader före föräldraledigheten att du ska vara ledig. Om du och arbetsgivaren är överens kan du dela upp ledigheten på flera olika perioder.

I föräldraledighetslagen finns också regler som ska skydda dig som är eller ska bli förälder från att missgynnas av arbetsgivaren. Exempelvis är det inte tillåtet att arbetsgivaren säger upp eller avskedar dig för att du är gravid, omplacerar dig eller lönediskriminerar.

Bild: Pixabay

Mer information för gravida målare och lackerare:

Många målare är oroliga för vilka risker yrket medför då de blir gravida.

Därför har Målareförbundet och Måleriföretagen tagit fram en broschyr som ska göra den kunskapen som finns mer tillgänglig.

Arbetsmiljöverket har även en särskild föreskrift om gravida och ammande arbetstagare.

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter framgår vilka produkter som är farliga och förbjudna.

En tecknad person med bygghjälm tittar förskräckt på en färgburk med olika miljömärkningar på.

Vad betyder svanenmärkt, Svalan och EU-blomman Ecolabel?

Så funkar det

Där finns också andra risker som din arbetsgivare är skyldig att bedöma och hitta lösningar så din arbetsmiljö blir säker.

För målare, oavsett gravid eller inte, är det också viktigt att läsa säkerhetsdatabladen för de produkter som används.

– Arbetsgivaren ska göra en individuell riskbedömning, säger Douglas Strömberg, ombudsman i Målareförbundet som sitter i det partgemensamma arbetsmiljörådet.

Han tycker att det är bekymmersamt att arbetsgivarna ofta har en jättelåg kunskap och bristerna är på många håll stora även inom företagshälsovården.

Det stora problemet för oss i branschen är att informationen är bristfällig. Vi vet inte vad färgen gör med kroppen.

Thomas Lundsten, arbetsmiljöansvarig på Måleriföretagen

Thomas Lundsten, arbetsmiljöansvarig på Måleriföretagen, tycker att många företagare är duktiga på arbetsmiljö men vill att alla ska vara det. Det arbetar Måleriföretagen med och har en plan för.

– Andelen kvinnor ökar i branschen så det här måste vi kunna, säger Thomas Lundsten och säger att de tittar på vad de mer kan göra.

– Det stora problemet för oss i branschen är att informationen är bristfällig. Vi vet inte vad färgen gör med kroppen, säger Thomas Lundsten.

Håkan Löfstedt som är överläkare vid Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Örebro betonar att det är försiktighetsprincipen som gäller vid svårbedömda risker.

Den gravida ska utsättas för så låg exponering som möjligt och undvika onödig exponering.

– Arbetsgivaren bör ha en generös inställning. Bara oron kan utsätta den gravida för stress som är skadlig för graviditeten, säger Håkan Löfstedt.

Förutom kemikalier är tunga lyft, buller, arbete på hög höjd och vissa arbetsställningar faror vid en graviditet.

Det informationsmaterial som parterna i Måleribranschen tagit fram utgår från regelverket i Arbetsmiljöverkets föreskrift.

Här hittar du foldern Gravid eller ammande i måleribranschen.