Dekso AÏR riktar sig mot proffsmarknaden och är den första färg som godkänts av Asthma Allergy Nordic med sin hårdare kravställning (se ovan). Färgen är en matt, glans 5, akrylatfärg som finns i ren vit samt råvit, NCS S0500-N.

Men den är inte fri från konserveringsmedel, istället har Flügger använt sig av ett annat konserveringsmedel, Silverklorid, som inte listas bland de allergiframkallande. I övrigt är hållbarhet och annat lika ”vanliga” färger. Kemikalieinspektionens inställning är dock att all onödig användning av silver ska undvikas. Se faktaruta längre ner.

Att bara byta konserveringsmedel för att komma tillrätta med allergiproblematiken, varför har det inte gjorts tidigare? Var det verkligen så svårt?

– Det korta svaret är ja. Mer utvecklat så handlar det om att alla råvaror som vi använder och köper in av underleverantörer ska innehålla samma konserveringsmedel och det är inte helt lätt att få fram när det i decennier använts andra som har funkat bäst, säger Christian Backman.

Gamla ”inkörda” produktionslinjer ska ändras hos underleverantörer och Flügger säger sig ha både letat och påverkat för att få fram rätt råvaror.

Av samma anledning blir det inte självklart att fler färger med samma upplägg kommer att produceras.

– Så fort du vill bryta färgen i annan kulör så tillsätts råvaror och då faller kedjan. Men slår det här så finns möjligheter att vi gör fler, större serier av kulörer som används mycket, säger Christian Backman.

Silver ett bekymmer

Silverklorid, AgCl, är ett salt av grundämnet silver och klor. Silver kan i olika föreningar verka antibakteriellt och används i allt fler sammanhang. Men ämnet är under lupp hos kemikalieinspektionen då det är giftigt för vatten- och sedimentlevande organismer och misstänks bidra till antibiotikaresistens hos människor. Silver är persistent, bryts alltså inte ned i naturen.

I ett flertal användningsområden har silverföreningar förbjudits och myndigheten jobbar vidare. Angående silverklorid i färg vill de inte uttala sig ännu, men inställningen är att ”allt onödigt användande av silver ska undvikas”.