Under förra våren genomfördes en enkätstudie bland 4 000 målare och 1 000 elektriker som kontrollgrupp.

De målare som i enkäten uppgett att de har hudbesvär kontaktades under hösten 2020 och erbjöds lapptest med isothiazolinoner. Pandemin har försvårat lapptestningen, som har stått på paus under perioder för att minska smittspridning. Men nu meddelar forskarna att lapptestning planeras i Göteborg, Halmstad och Lund. 

– Redan nu ser vi i de preliminära resultaten från de lapptester som hunnits med att kontaktallergi mot isothiazolinoner är vanligare hos målare, skriver projektledare Anna Dahlman-Höglund på Arbets- och miljömedicin i Göteborg

Forskarna ska också undersöka luftvägssjukdom och slemhinnebesvär bland de som svarat på enkäten.

I ett angränsande projekt utvecklar vi också metoder för att analysera målarfärgers olika innehåll av isothiazolinoner, eftersom det inte alltid framgår och för att det kan variera beroende på hur färgen har förvarats.

Anna Dahlman-Höglund på Arbets- och miljömedicin i Göteborg

Preliminära resultat, som justerats för ålder, rökning och kön, visar att besvär med nästäppa, rinnsnuva och/eller nysattacker de senaste tolv månaderna var mer vanligt förekommande bland målare som under stor del av sin arbetstid använder produkter med isothiazolinoner jämfört med elektriker.

Även besvär med rinnande, kliande och/eller svidande ögon var mer vanligt bland målare.

För att mäta hur mycket av biociderna (konserveringsmedlena) som finns i luft, behövs praktiskt användbar och pålitlig provtagningsteknik och lämpliga analysmetoder. 

Forskarna har utvärderat nya typer av provtagare som fungerar för personburen mätning med målet att kunna mäta i målarnas arbetsmiljö under arbete. 

Provtagarna ska mäta upp mängden av fyra olika isothiazolinoner och kommer att användas så snart det är möjligt att följa upp målare igen utifrån covid-19.

– I ett angränsande projekt utvecklar vi också metoder för att analysera målarfärgers olika innehåll av isothiazolinoner, eftersom det inte alltid framgår och för att det kan variera beroende på hur färgen har förvarats, skriver Anna Dahlman-Höglund

Svarsfrekvensen på enkäten var bland byggnadsmålarna 23 % (913 st) och bland elektrikerna 26 % (261 st).