Vad betyder Svalanmärket?

Det är Astma- och allergiförbundets märkning. Att en vattenlöslig färg är märkt med Astma- och allergiförbundets märkning Svalan innebär inte att den är fri från allergiframkallande konserveringsmedel inom gruppen isothiazolinoner.

Märkningen för målarfärg är riktad till slutkonsument, inte för yrkesgruppen målare. Det granskningsråd som beslutar om en produkt ska få använda Svalanmärkningen granskar hur mycket kemikalier som färgen släpper i luften som kan orsaka luftvägsbesvär och doftöverkänslighet.

Gränsvärdet ska uppfyllas två veckor efter applicering, det är alltså först två veckor efter färgen målats på väggen som känsliga personer rekommenderas vistas i rummet.

Astma- och allergiförbundets Svalan-märket
Astma- och allergiförbundets Svalan-märket. En förklarande informationstext om försiktighet och god ventilation ska finnas med på förpackningen i anslutning till Svalanmärket.

Nästan alla vattenbaserade målarfärger innehåller allergiframkallande konserveringsmedel som vid hudkontakt kan ge kontaktallergi. Astma- och allergiförbundet skriver därför i sina kriterier att alla allergiframkallande ämnen ska anges på produktens förpackning för att ha rätt att använda Svalanmärkningen.

En förklarande informationstext om försiktighet och god ventilation ska finnas med på förpackningen i anslutning till Svalanmärket.

Vad betyder Svanenmärket?

Är en Nordisk miljömärkning. Kraven för Svanenmärkningen beslutas gemensamt av de nordiska länderna. Enligt Nordisk miljömärkning ger Svanenmärkta färger och lacker inte upphov till de hälsorisker som dessa produkter traditionellt sett är förknippade med.

De får inte innehålla höga halter av hälso- och miljöfarliga lösningsmedel, vilket innebär att bara vattenbaserade färger kan Svanenmärkas.

Svanenmärkta inomhusfärger och lacker innehåller mindre miljöskadliga ämnen och mindre mängder av ämnen med hälsoskadliga effekter än andra inomhusfärger.

Svanenmärkta färgeranses ha:
→ Stränga krav på lösningsmedel (VOC och SVOC).
→ Stränga krav på miljöfarliga ämnen och konserveringsmedel.
→ Innehåller inte mjukgörande medel.
→ Kvalitetskraven innefattar täckförmåga.

Allt enligt vad Nordisk miljömärkning skriver i sina kriterier.

Nordisk miljömärknings Svanenmärket
Värt att notera för yrkesmålare är att väldigt många av förekommande plastfärger/vattenlösliga färger är märkta med Svanen, trots att de innehåller allergiframkallande konserveringsmedel inom gruppen isothiazolinoner.

De märkta produkterna håller sig inom ramen för EU:s klassificeringsregler, men som Målarnas facktidning skrivit tidigare anser aktuell forskning inte att dessa regler är tillräckliga.

– Halterna i målarfärg är inte säkra för hälsan och det drabbar målare, konsumenter och boende, säger Carola Lidén, forskare på Karolinska institutet.

Vad betyder Ecolabel (EU-blomman)?

Är EU:s miljömärkning – EU-blomman är Svanens motsvarighet i Europa. EU:s miljömärkning syftar till att minimera miljöpåverkan i varje skede av en produkts liv. Kriterierna fastställs på nivåer som främjar produkter som har en lägre total miljöpåverkan.

Märket Ecolabel
EU-Blomman, Ecolabel

Kriterierna främjar effektiv användning av produkten och minimering av avfall, minskning av lösningsmedelsutsläpp och minskning av utsläppen av giftiga eller förorenande ämnen i vatten.

Även färger med denna märkning innehåller allergiframkallande konserveringsmedel så det finns all anledning att som målare skydda sig.