Hur undviker du vibrationsskador?

 • Använd inte mer kraft än vad som behövs, låt verktyget göra jobbet.
 • Variera arbetet mellan höger och vänster hand.
 • Undvik kraftigt böjda handleder.
 • Arbetsrotera mellan olika arbetsmoment.
 • Håll händerna varma och torra.
 • Ta pauser.
 • Undvik nikotin.
 • Gå på medicinska kontroller.

Vad ska arbetsgivaren göra?

 • Riskbedöma arbetsmoment.
 • Följa Arbetsmiljöverkets regler.
 • Utbilda i rätt arbetsteknik.
 • Erbjuda medicinska kontroller.
 • Erbjuda lämplig skyddsutrustning.

(Källa: Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Örebro.)

Vibrationstal och gränsvärden

 
Vibrationer riskerar att över tid skada nerver, kärl, muskler och leder. Symptomen visar sig som vita fingrar, domningar och olustiga stickningar.

Nästa steg är känselbortfall, värk och allt större besvär vid kyla. I förlängningen kan det leda till kroniska problem så att man inte kan jobba med försämrad livskvalitet och begränsningar.

Vibrationstalet mäts i m/s², enkelt översatt föremålets hastighetsförändring eller acceleration. Talet står i maskinens manual. 

För målare är olika slipmaskiner, giraffer och borrmaskiner/ vispar de största källorna till skador. 

En snabb jämförelse på nätet visar att de flesta stora proffsmärkena på sina nyaste maskiner ligger på 2,5 m/s² vilket innebär ok för en 8 timmars arbetsdag, 100 poäng (se tabell).

Observera att det är gränsvärdet för en arbetsdag men ingen nivå du ska jobba på dag efter dag. 

Samma märken har också några år äldre modeller på sina hemsidor och då sticker ofta vibrationstalen i väg till 3,0 eller ännu högre.

Redan 3,2 (ex. Mirka Miro 955) innebär bara 4,5 timmars arbete för att nå 100-poängsgränsen.

En titt på lågprisvaruhusen för byggmaterial visar att maskinerna börjar på 3,0 och uppåt.
 
Observera att vibrationstalen bör tas med nypa salt; Det finns olika åsikter kring tillförlitligheten och grundregeln bör vara att hålla sig på rätt sida med marginal.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Symptomen kommer ofta smygande

En rapport från Afa Försäkring visar att tre av tio anmälda arbetssjukdomar orsakas av vibrationsskador. Undersökningen är baserad på försäkringsbolagets siffror mellan åren 2014-2017. Statistiken gäller 460 ärenden, och innefattar personer mellan 20 och 65 år.

Vanligast är vibrationsskadorna inom bygg- och industribranschen, där många arbetar med maskiner som vibrerar eller slår kraftigt. Symptomen kommer ofta smygande efter en tids arbete.

Ibland kan det ta många år innan man märker av skadorna – som sedan kan leda till livslånga problem som går ut över både arbetsförmåga och livskvalitet.

Domnande fingrar och försämrad finmotorik

Symptomen innefattar ofta vita, domnande fingrar och händer, men även armarna kan drabbas. Händerna kan bli kraftlösa, och många drabbade vittnar enligt rapporten om ständig värk – som i sin tur leder till sömnproblem.

Finmotoriken kan försämras, vilket gör det svårt att arbeta med händerna, och vid kallt väder kan man helt förlora känseln i fingrar och händer.

Vanligaste verktygen bakom skadorna

Rapporten listar även de vanligaste arbetsverktygen som skapar vibrationsskador. Dessa är:

 • Bilmaskin
 • Mutterdragare
 • Slipmaskin
 • Tigersåg
 • Vinkelslip
 • Borrmaskin
 • Skruvdragare
 • Slagborrmaskin

Författarna understryker dock att det i allmänhet inte är ett enskilt verktyg som orsakar skadorna – utan en kombination av olika maskiner och verktyg.

Rapportens resultat innebär att vibrationsskador nu gått om bullerskador som den vanligaste arbetssjukdomen. Ärendena med bullerskador har nämligen minskat till följd av lyckade förebyggande åtgärder.