Rickard Barkensjö är delägare i Ergologik som säljer HAVwear (Hand and Arm Vibration) i Sverige.

Riskerna med att långvarigt utsätta sig för vibrationer från handhållna maskiner och verktyg är väl kända inom byggsvängen.

Lika känt är svårigheten att veta vilka vibrationsnivåer man i praktiken utsätts för. Syftet med HAVwear är att underlätta detta genom att visa din vibrationsexponering i realtid och även samlat under en arbetsdag. 

Vibrerar om gränsvärden överskrids

”Klockan” kommer tillsammans med en basstation där du loggar in på morgonen, tar på dig ”klockan” och sedan loggar ut på kvällen. Dagens samlade värden registreras, men HAVwear larmar också direkt vid behov.

– Den ger ifrån sig en signal och en form av darrning, vibration, om gränsvärdena överskrids.

Rickard Barkensjö

Rickard Barkensjö, delägare i Ergologik som säljer HAVwear (Hand and Arm Vibration) i Sverige.

Den orangea vibrationsklockan

HAVwear fästs på handleden likt en armbandsklocka och loggar sedan hur mycket vibrationer du utsätts för under dagen. Den varnar också när gränsvärden överskrids.

Basstationens dataprogram tar hand om dagens siffror, och med loggad historik går det att följa upp exponeringen av vibrationer över tid.

Det går också att hålla koll på vibrationsexponering både på individ- och gruppnivå. 

HAVwear lanserades 2017 av skotska Reactecs och har sålt bra i Storbritannien och USA. Bara i Storbrittanien har över 45 000 system sålts.

Kan kopplas till ID06 – men intresset är svalt

Där är ett stort skäl en ekonomisk morot; Företagen kan spara sina anställdas data och därmed slippa framtida stämningar för arbetsskador. I Sverige är uppgiftsdokumentation lite hårdare reglerat.

– Så här har det inte visats så stort intresse för den typen av dokumentation för att ”skydda” sig. Det finns exempelvis möjlighet att koppla ihop det här med ID06, men det har inte varit aktuellt, säger Rickard Barkensjö.

Här har intresset mer varit kring att hjälpa den enskilde arbetaren att kunna hålla koll, menar han.

Skanska, PEAB och någon mer jätte har testat HAVwear. Alf Hinders, fackligt ombud inom Byggnads, berättar i Byggnadsarbetaren om förändringar och positiva reaktioner vid ett test hos Skanska.

– Tigersågen blev det inte många timmar med innan de fick avsluta, när klockan larmade. Då kom frågan hur man kunde lösa jobbet på andra sätt, säger han till tidningen.

Fotnot: HAVwear är programmerad med svenska Arbetsmiljöverkets poängmetod för skadliga vibrationer, men gränsvärdena är justerbara.