Hilti har i samarbete med Arbetsmiljömedicin i Lund jobbat med att enklare synliggöra vibrationstalen och vad de innebär.

Just poäng/minut-idén blev verklighet när byggföretaget JSB efterfrågade och dessutom var beredda att betala för det. Men först då.

– Den här idén har funnits ett tag, men vi har inte haft kunder som varit beredda att betala för detta, säger Joakim Jönsson, produktchef hälsa och säkerhet Hilti Sverige.

En begriplig märkning är inte raketforskning precis. Ni är ju proffs, är det då marknaden, kunden, som ska pressa er utveckling framåt?

– Nej. Alltså, Hilti globalt satsar miljarder på utveckling årligen och vi har massor med ideér om vad som kan bli bättre. Samtidigt är det kundpåverkan, efterfrågan, som driver på. Till syvende og sist är vi maskintillverkare och måste ha kunder som också köper, säger han.

Vi för mycket dialog med våra kunder, men ofta är det andra prioriteringar.

Joakim Jönsson, Hilti Sverige

Bra lösningar är väl ett bra försäljningsargument? Men det funkar inte heller, menar han. Kundbehovet handlar som regel mer om priser, serviceavtal och garantier.

Bara att vänta en extra dag på en maskin som ska märkas är ett problem på dagens pressade marknad.

– Vi för mycket dialog med våra kunder, men ofta är det andra prioriteringar. Vi presenterar olika lösningar, men det är svårt att sälja in något som är dyrare. Den här märkningen är ett resultat av JSB:s initiativ och då är det möjligt för oss att engagera oss. Ett mycket bra samarbete, säger han.

En tabell över hur vibrationer orsakar skador på kroppen
100 poäng är maxtiden per dag. Överskrids det måste arbetsgivaren utreda riskerna, erbjuda medicinsk kontroll och sätta in lämpliga åtgärder. Allt över 400 poäng innebär direkt fara för bestående skador.

Ideér på lösningar finns alltså, men ingen vill stå för kostnaden. Under tiden kommer användaren i kläm.

Vad Hilti kan, och också gör, är att satsa mycket på att utbilda användarna, menar Joakim Jönsson.

Inte minst inom vibrationsområdet som är komplext; Det handlar om vibrationstal, men också om ergonomi och maskinens prestanda.

En tung maskin vibrerar mer men gör i stället jobbet snabbt. Den funkar bra nedåt men är fel maskin att jobba i tak med. 

– Att trycka ned vibrationstalet är inte allt. Kunskap och medvetenhet är minst lika viktigt i det här sammanhanget, säger Joakim Jönsson.

Vilka vibrationer har du?

 
Vibrationer riskerar att över tid skada nerver, kärl, muskler och leder. Symptomen visar sig som vita fingrar, domningar och olustiga stickningar.

Nästa steg är känselbortfall, värk och allt större besvär vid kyla. I förlängningen kan det leda till kroniska problem så att man inte kan jobba med försämrad livskvalitet och begränsningar.

Vibrationstalet mäts i m/s², enkelt översatt föremålets hastighetsförändring eller acceleration. Talet står i maskinens manual. 

För målare är olika slipmaskiner, giraffer och borrmaskiner/ vispar de största källorna till skador. 

En snabb jämförelse på nätet visar att de flesta stora proffsmärkena på sina nyaste maskiner ligger på 2,5 m/s² vilket innebär ok för en 8 timmars arbetsdag, 100 poäng (se tabell).

Observera att det är gränsvärdet för en arbetsdag men ingen nivå du ska jobba på dag efter dag. 

Samma märken har också några år äldre modeller på sina hemsidor och då sticker ofta vibrationstalen i väg till 3,0 eller ännu högre.

Redan 3,2 (ex. Mirka Miro 955) innebär bara 4,5 timmars arbete för att nå 100-poängsgränsen.

En titt på lågprisvaruhusen för byggmaterial visar att maskinerna börjar på 3,0 och uppåt.
 
Observera att vibrationstalen bör tas med nypa salt; Det finns olika åsikter kring tillförlitligheten och grundregeln bör vara att hålla sig på rätt sida med marginal.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock