När kommer Målareförbundet upphöra och medlemmarna istället ingå i Byggnads?

Den 21 maj kommer övergången att ske. Det är efter LO kongressen som blir vår sista som eget förbund och i slutet av maj har Byggnads sina framtidsdagar som vi kommer att vara med på som fullvärdiga medlemmar.

Hur togs beslutet att lägga ner Målareförbundet?

Beslutet att lägga Målareförbundet togs vid två kongresser som stadgarna kräver. Först en kongress i augusti 2023 och sedan 27 november samma år.

Inför kongressen hade en utredning gjorts Vägval 2023 för att belysa alternativen för framtiden. Fortsätta som eget förbund med kraftiga besparingar och en betydligt mindre organisation eller gå samman med Byggnads.

Vad görs nu inför övergången?

Vi planerar olika utbildningar för våra förtroendevalda, medlemmar och anställda för att förbereda de för ett nytt sätt att arbeta på. Vi behöver lära oss hur Byggnads organisation fungerar.

Medlemsvård och jobbet att värva medlemmar fortsätter med full kraft, för att vara så starka som möjligt när vi går med i Byggnads.

Behåller vi kollektivavtal som de är nu, eller ska något ändras innan de löper ut?

Kollektivavtalen förändras inte på grund av detta.

Hur stor påverkan kommer Byggnads ha på våra framtida avtalsförhandlingar?

Väldigt stor eftersom det är Byggnads som kommer att förhandla med Måleriföretagarna och Motorbranschen. Men det är ju självklart att det kommer att vara målare och lackerare som lämnar avtalsförslag och det kommer att vara målare och lackerare som deltar i förhandlingsarbetet.

I Målarna ingår hemförsäkring, men inte i Byggnads. Hur blir det med den?

Byggnads har en hemförsäkring som man individuellt tecknar och betalar utöver sin medlemsavgift.

Alla som är medlemmar i Målarna när det går upp i Byggnads får behålla hemförsäkringen som ingår i medlemsavgiften även som medlem i Byggnads. För de som blir medlem senare gäller samma villkor som Byggnads har.

Vad blir medlemsavgiften?

Den är olika beroende på hur mycket du tjänar. Se tabellen nedan.

Hur många medlemmar har Byggnads och hur stor del blir vi målare och lackerare?

Byggnads har drygt 100 000 medlemmar och målarna och lackerarna som är fackligt anslutna idag är cirka 13 000. I Byggnads blir Måleriavtalet det tredje största avtalet och lackavtalet blir det minsta.

Kommer Målarnas ombudsmän följa med?

Ja både centralt och lokalt erbjuds ombudsmännen anställning i Byggnads.

Vad händer med Målarnas avdelningar?

Målarnas 9 avdelningar kommer att uppgå i Byggnads 11 regioner. Byggnads regioner är samma sak som Målarnas avdelningar. Byggnads har också 183 kretsar runt om i landet vilket innebär mer lokal facklig närvaro än Målarna har idag.

Vad händer med de regionala skyddsombuden?

De kommer att fortsätta sitt uppdrag i Byggnads.

Vad händer med förtroendevalda i förbundet?

För de som idag är valda till olika styrelseuppdrag, sektionsstyrelse, avdelningsstyrelse, representantskap, så kommer dessa uppdrag att upphöra. De kommer antingen bli adjungerade eller bli valda i Byggnads kretsstyrelser, regionsstyrelser, regionsfullmäktige.

Förtroendeuppdrag som är kopplade till kollektivavtalet som till exempel skydds och MB-ombud fortsätter som vanligt.

Våra förtroendevalda på arbetsplatserna kommer de fortsätta vara mb och so?

Ja, det blir ingen förändring gällande MB-ombud och skyddsombud

Målarnas förbundsledning får de uppdrag i Byggnads?

Det är inte fastställt ännu vad ombudsmän och förbundsledningen ska arbeta med i Byggnads, förbundsledningen får inte automatiskt någon ny ledningsposition.

Vad händer med Målarnas strejkkassa?

Den överförs till Byggnads.

Behåller vi Målarnas facktidning?

Nej. Byggnadsarbetaren blir medlemstidningen.

Om vi går ihop med Byggnads, kan vi bli separat fackförbund igen i framtiden utan problem?

Det är givetvis möjligt att åter starta ett nytt förbund som organiserar målare och lackerare.

Kommer vi att vara partners eller mer som ”dotterförbund”?

Inget av det, vi blir en del av Byggnads med allt vad det innebär.