Det europeiska arbetsmiljöåret har temat ”digitala arbetsplatser”. Men det temat passar inte för måleribranschen. Därför har Målarnas förbundsstyrelse fattat beslut om att årets tema under skyddsombudsveckan, vecka 43, är riskbedömningar i tidigt skede, det tema som Byggnads har.  

Joakim Nexbo
Joakim Nexbo.

– Sedan är det lite skillnad på deras arbetsplatser och våra. Deras är mycket större än våra. Där vill man redan ha en riskbedömning när arbetet projekteras, alltså innan det ens påbörjas. Riktigt så ser inte vår bransch ut, säger Joakim Nexbo, centralt ansvarig ombudsman på Målarna för arbetsmiljöfrågor. 

Anpassar till sina skyddsombud

Målarna har centralt ifrån skickat ut information till alla avdelningar om årets tema för arbetsmiljöveckan. 

– Avdelningarna bryter i sin tur ner informationen och anpassar den till sina regionala skyddsombud och skyddsombud utifrån sina förutsättningar, säger Joakim Nexbo, centralt ansvarig ombudsman på Målarna för arbetsmiljöfrågor. 

I materialet som skickats ut finns en bok från Prevent om kemiska hälsorisker.  Där finns även länkar till en läsförståelse av hur ett datasäkerhetsblad ska läsas.

På varje arbetsplats ska säkerhetsdatablad finnas tillgängliga för alla arbetstagare som använder olika kemiska produkter.

Fokus på säkerhetsdatablad

Inför arbetsmiljöveckan trycker Joakim Nexbo extra på vikten av att läsa igenom dessa säkerhetsdatablad innan ett jobb påbörjas. 

– Följer man skyddsansvisningarna i säkerhetsdatabladet så ska de skydda. Det är det fokuset vi vill få fram under arbetsmiljöveckan. Vikten av att läsa säkerhetsdatabladet, så att vi förstår hur vi ska skydda oss när vi jobbar, säger Joakim Nexbo.

I säkerhetsdatabladet står det vilka faror som finns med produkten.

– Det framgår både vad den innehåller, hur ska jag skydda mig och hur jag ska hantera och förvara den. Där finns även hänvisningar till vilka förordningar som gäller, säger Joakim Nexbo. 

Uppmuntrar kontakt med Byggnads

Avdelningarna planerar sin verksamhet under arbetsmiljöveckan själva. 

– Centralt ifrån har det bara utgått en uppmaning om att man ska ut på arbetsplatserna och att man ska ta rygg på Byggnads på de ställen där vi kan göra saker och ting tillsammans, säger Joakim Nexbo. 

Förbundet uppmuntrar avdelningarna att ta kontakt med Byggnads för att samköra eventuella insatser. 

– Våra skyddsombud har redan på de flesta ställen gemensamma driftsmöten tillsammans med Byggnads, säger Joakim Nexbo.