Robin Gustafsson och Peter Fredin representerar avdelning 10 respektive avdelning 1 i Målarnas förbundsstyrelse. De har skrivit varsin reservation till förbundsledningen mot att gå upp i Byggnads då de inte står bakom det förslaget till beslut.

– Jag anser inte att det är det bästa för landets målare och lackerare att lägga ned förbundet, säger Peter Fredin och fortsätter:

– Vi gör det bäst. Vi äger frågorna och vårt självbestämmande som organisation.

Robin Gustafsson tycker att det inte varit transparent med vilka konsekvenser en uppgång i Byggnads kommer få. Gruppen som utrett frågan har hela tiden sagt att Målareförbundet går in i Byggnads med alla sina resurser, alla medlemmar. Det är också det svaret Målarnas facktidning fått från Jan-Olof Gustafsson på direkt fråga.

Men Robin Gustafsson berättar att han tidigt förstod att det inte stämmer.

Lackerare utan egen röst

– I LO:s kongressbeslut från 1926 framgår att när Målareförbundet upplöser sitt förbund ska målarna organiseras av Byggnadsarbetareförbundet och lackerarna av IF Metall, säger Robin Gustafsson.

Organisationsplanen reviderades 2012 och i den här saken har inget ändrats. Nu pågår en revidering som ska vara klar 2024.

Blir Målarna en del av Byggnads har vi ingen egen röst i LO för att ta strid om exempelvis organisationsplanen.

Robin Gustafsson

– Blir Målarna en del av Byggnads har vi ingen egen röst i LO för att ta strid om exempelvis en sån sak, säger Robin Gustafsson.

I den sammanvägning av för- och nackdelar med de båda vägvalen som finns med i handlingarna till kongressen listas nu ”risk att vi förlorar lackerarna” som en nackdel med Byggnads.

En rejäl försämring

För lackerarna skulle IF Metalls teknikavtal enligt Robin Gustafsson innebära en rejäl försämring mot Målarnas lackavtal.

– De får sämre lön och sämre pensionsavsättning. Dessutom går teknikavtalet emot saker som vi kämpat stenhårt för som förbund. Nattarbete är till exempel inte tillåtet i något av våra avtal, men i teknikavtalet.

Teknikavtalet går emot saker som vi kämpat stenhårt för som förbund.

Robin Gustafsson

När det gäller lackerarna så konstaterar Peter Fredin att Målarna tar med sig alla medlemmar in i Byggnads men vad händer sen?

– Vi har redan idag en del gränsdragningstvister med IF Metall. I Byggnads äger inte vi frågan och är vi inte eget förbund har vi inte heller en röst i LO:s styrelse där det till slut kan behöva avgöras.

Förlorar inflytande

Att förlora inflytande i LO:s styrelse där Målarna idag har lika mycket makt som stora förbund som exempelvis IF Metall är en stor förändring menar Peter Fredin.

– Som exempel är vi tillsammans med övriga 6F inte glada och nöjda med att industrins märke styr löneökningarna. Är man fler i en styrelse som inte tycker det är bra så ha man större möjlighet att påverka.

Att Målarna 2.0 i utredningen målas upp som ett stort svart hål tycker Robin Gustafsson är missvisande eftersom framtiden påverkas av den framtida organisationen. Peter Fredin instämmer och säger:

– På kongressen tas inte beslut om Målarna 2.0. Beslutet är ja eller nej till Byggnads. Blir beslutet att fortsätta som eget förbund får den nya förbundsstyrelsen börja jobba med hur vi ska använda våra resurser på bästa sätt.