Magnus Söderström från avdelning 3 väst var en av de som tog plats i talarstolen för att lyfta fram att Målarna är det bästa förbundet. Han har varit medlem sedan 1986 och berättade om ett minne:

– När jag slog ner strejkkäppen kände jag stolthet. Det här är ett vitalt förbund som tar strid för sina medlemmar. Jag känner mig inte lika stolt nu. Det är visionslöst, sade Magnus Söderström.

Han lyfte fram avtalsrörelserna där Målarna förhandlat fram bra avtal, gång efter gång. Något han hyllade förhandlingsledningen för.

– Vi kan om vi vill, men när det gäller den här frågan så lägger vi oss platt.

Magnus Söderström i talarstolen.
Magnus Söderström.

Facklig verksamhet med tuff ekonomi

Thomas Westman i avdelning 2 södra backade bandet till 2006 och berättade när de anställda i avdelningen satt och tittade på hur de kan bli fler medlemmar och hur göra mer facklig verksamhet med en tuff ekonomi.

Sen dess ser han inte att det blivit bättre.

– Vi jobbar alla väldigt hårt med det verkar inte ge den utdelning vi önskar och behöver.

Några av fördelarna med Byggnads som lyftes fram i debatten var att det blir mer tryck i avtalsförhandlingarna, en organisation som finns lokalt och ett ambitiöst utbildningspaket.

Thomas Westman i talarstolen.
Thomas Westman.

“Vi kommer att ta plats”

Thomas Westman är inte orolig för att målarnas frågor ska drunkna i Byggnads. Enligt honom kan inte Byggnads luta sig tillbaka för Målarna kommer med duktiga förtroendevalda och välutbildade anställda:

– Vi kommer ta plats och se till att målarnas frågor tas om hand.

Det här var det första beslutet mot en uppgång i Byggnads. För att det ska bli verklighet krävs att extra kongressen i november beslutar samma sak.

Byggnads följde debatten på plats

Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm fanns på åhörarplats i lokalen och följde debatten som ledde fram till beslutet. Han höll ett anförande på scenen efter omröstningen. Johan Lindholm framhöll att processen helt och hållet är Målarnas.

– Idag har ni fattat det första beslutet. Jag har haft möjlighet att lyssna på debatten och kan enkelt konstatera att samtliga har Målareförbundets bästa för ögonen.

Johan Lindholm i talarstolen.
Johan Lindholm.

Johan Lindholm menade också att det inte är konstigt att förbundet är oenigt, eftersom det är ett svårt beslut att fatta.

– Jag slås av hur kunniga och proffessionella ni är. Det är helt uppenbart att Målareförbundet består av skickliga, kunniga personer som brinner för sitt förbund. Det är precis så som det ska vara.

Johan Lindholm lovade att se till att samtliga medlemmar i Målareförbundet ska känna sig lika välkomna som idag vid ett eventuellt uppgående i Byggnads. Och att de ska få fortsätta känna sig lika stolta och unika.