Vad är en arbetsskada?

Olycksfall i arbetet känns självklara, men som arbetsskada räknas också arbetssjukdomar som man fått av till exempel tungt arbete, samt skador på väg till och från arbetet.

Även smittsamma sjukdomar som man fått om man jobbar i ett riskyrke räknas som arbetsskador. Det kan handla om vårdpersonal som smittas och drabbas av exempelvis hepatit, tuberkulos och numera även covid-19.

Hur ska jag anmäla skadan så att jag får hjälp?

Skadar du dig på jobbet är det arbets­givarens skyldighet att anmäla olyckan till Försäkringskassan och informera skyddsombud. Är olyckan allvarlig ska den också anmälas till Arbetsmiljöverket så att framtida olyckor kan undvikas. Även allvarliga tillbud utan skador men någon skulle kunna komma till skada ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

Om din arbetsgivare inte anmäler kan du eller ditt skyddsombud göra det själva. Du ska få ett brev från Försäkringskassan som meddelar att anmälan kommit in.

Att anmälan görs direkt är viktigt eftersom det är då man kommer ihåg alla omständigheter bäst. Det kan bli viktig bevisning om du får framtida men.

Vad kan jag få för ersättning om jag skadar mig på jobbet?

Du har rätt till vanlig sjuklön om du skadar dig på jobbet och sjukpenning från Försäkringskassan efter två veckor. Utöver sjukpenningen kan du också ha rätt till annan hjälp från Försäkrings­kassan. Det kan handla om ersättning för tandvård, hjälpmedel eller sjukvård utomlands. Det sker inte automatiskt när skadan anmäls utan du måste själv ansöka om stödet.

Min arbetsplats har kollektivavtal – kan jag få extra pengar om jag skadar mig då?

Jo, om din arbetsplats har kollektivavtal är du försäkrad via Afa Försäkring och det kan ge extra ersättning. Försäkringen kan täcka mellanskillnaden mellan sjukpenning eller livränta och din normala inkomst.

Du kan också få ersättning för sveda och värk och bestående men, samt kostnader i samband med skadan. Du måste själv anmäla skadan till Afa. Se till att skicka med så mycket underlag som möjligt, som läkarintyg och eventuella kvitton.

En del pratar om livränta – vad betyder det?

Om din skada gör att du kommer att tjäna mindre än vanligt under minst ett år kan du ha rätt till så kallad livränta. Då måste dock din inkomst ha minskat med minst en femtondel. Försäkringskassan måste också gå med på att sjukdomen uppstått på grund av ditt arbete.

Livräntan från Försäkringskassan ska täcka den inkomst du förlorat på grund av arbetsskadan men kan maximalt vara 29 750 kronor i månaden (2021). 

Jag skadade mig på vägen till jobbet – vad gäller då? Kan jag få ersättning ändå?

Cyklar du omkull på vägen till eller från jobbet kan du ha rätt till ersättning. Skador under resvägen räknas också som arbetsskador, om du drabbas längs din vanliga resväg.

Hämtar du barn på förskolan räknas det också, men inte en omväg för exempelvis shopping. Ersättningen kommer från Afas arbetsskadeförsäkring om inget motorfordon är inblandat. Då är det i stället bilägarens trafikförsäkring som träder in. 

Checklista om du gör dig illa

Anmäl händelsen till arbetsgivaren och skyddsombudet. Försäkra dig om att arbetsgivaren verkligen anmält till Försäkringskassan.

Gå till läkare för att kunna styrka det som hänt medicinskt så nära inpå olyckan som möjligt. Journaler är viktiga bevis.

Spara alla kvitton och intyg.

Anmäl skadan till Afa Försäkring för att söka ersättning från den kollektivavtalade trygghetsförsäkringen.

Anmäl skadan till Försäkringskassan om du vill ansöka om ersättning för tandvård, särskilda hjälpmedel, sjukvård utomlands eller inkomstförlust i mer än ett år.

❗️ Tips!  arbetsskadeguiden.se är ett verktyg framtaget av Försäkringskassan och AFA Försäkring med information om arbetsskador och ersättning som finns att söka.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Målarnas facktidning och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.