Det svenska Astma- och Allergiförbundet gör nu gemensam sak med Norge och Danmark under namnet Asthma Allergy Nordic (nedan AAN).

Nyligen släpptes AAN:s kriterier för målarfärg som nu alltså gäller även här. Regeländringen innebär att de färger som är godkända av förbundet i dag kommer att försvinna från listan; Där Sverige tidigare mätte emissioner två veckor efter färdigmålat mäts nu i stället vid blöt färg, målning.

– Det är inte så att vi tagit sikte på just yrkesmålarna med de här kriterierna, utan att även människor med allergikänslighet ska kunna måla.

Men konsekvensen blir densamma, säger Annika Almgren.

Du kan ha två ”oskyldiga” ämnen som tillsammans bildar ett tredje ämne som inte är godkänt

Annika Almgren, Astma- och allergiförbundet.

Ett stort skäl till nya skärpta kriterier är att, som AAN skriver, ”konserveringsmedel” skapat ett utbrott av sensibilisering” (att personer utvecklar allergi). Därför gäller nu att färgen ska vara helt fri från allergener, för både luft- och kontaktallergi, inte minst gällande konserveringsmedel.

Inget lagtvång för färgtillverkarna

– Helt fria innebär ett gränsvärde mindre än 0,1 ppm (parts per million red. anm.).

Färgtillverkaren måste också ha helt öppna kort så att AAN:s oberoende experter ska kunna granska innehållet och sammansättningen.

– Du kan ha två ”oskyldiga” ämnen som tillsammans bildar ett tredje ämne som inte är godkänt. Därför måste de dela allt; Råvaror, processkemikalier, emissionstester, ja allt, säger Annika Almgren.

AAN har i sin tur sekretess för att skydda företagshemligheter.

Att få en stämpel från ett allergiförbund är förstås inte ett lagtvång för färgtillverkarna. Men däremot ett försäljningsargument som väger tungt och alla de stora drakarna har färger som klarat de gamla kriterierna. Men dessa kommer alltså fasas ut från listan under 2024 om de inte förändras.

– Det här är en anpassning till norden där vi ser att grannländerna tidigare skruvat åt reglerna och vi sett att det går, säger Annika Almgren.

Logga Nordiska Astmaallergiförbundens stämpel för produkt vald med omsorg.
Det nordiska samarbetet gör att kraven skärps i Sverige. Den här logotypen borgar för att färgen genomgått tester mot kända allergiframkallande medel även i blött tillstånd.