• Det kvinnliga nätverket Mira i avdelning 6 bjöd in till information med Arbets – och miljömedicin därefter fick övriga medlemmar i avdelningen också chansen att lyssna till experterna. foto: Helena Forsberg

  • Örebro Universitetssjukhus kom ergonomen och sjukgymnasten Eva Jangdin, yrkeshygienikern Lena Andersson och överläkaren Håkan Löfstedt för att belysa målares arbetsmiljö och hälsa. Foto: Helena Forsberg

Hur påverkas kroppen av jobbiga arbetsställningar? Hur skyddar man sig mot allergier? Vad ska gravida målare tänka på? Det är frågor som många målare har och som Arbets- och miljömedicin kan svara på.

Målareförbundets avdelning 6 bjöd in sina medlemmar till seminarium. Från Örebro Universitetssjukhus kom överläkaren Håkan Löfstedt, yrkeshygienikern Lena Andersson och ergonomen och sjukgymnasten Eva Jangdin för att belysa målares arbetsmiljö och hälsa.
Målare i dag får sällan yrkesskador relaterade till lösningsmedel men produkterna innehåller även i dag saker som det finns skäl att se upp med.
– Även i dag används en del oljebaserade färger som kan ge huvudvärk, yrsel och uttorkning, säger yrkeshygieniker Lena Andersson.
I pigmenten finns metaller, bindemedel innehåller hartser och plaster.
– De vattenbaserade färgerna innehåller konserveringsmedel som är allergiframkallande även i väldigt utspädda former. De allergiframkallande ämnena finns även i spackel, lim och damm, säger Lena Andersson.

 

LÄS ÄVEN:Det här ska du tänka på som gravid

 

– Det är viktigt att ni sköter huden noggrant. Smörj er så det inte blir sprickor i det översta skyddande hudlagret och använd handskar.
Luftvägarna irriteras av partiklar från damm, gaser och ångor. Beroende på vilken storlek partiklarna har så påverkar de näsan, strupen eller når ända ner till lungblåsorna. Astma bland vuxna är till 15-20 procent yrkesastma.
– När man får astma som vuxen, utan att ha haft problem som barn, eller astman blir sämre bör man alltid tänka att det kan vara kopplat till jobbet, säger överläkare Håkan Löfstedt.

 

LÄS ÄVEN:Jobbet sliter – träning bygger upp

 

Ospecifika luftvägssymptom ska också tas på stort allvar. Det kan vara en snuva eller hosta som inte ger sig.
– Näsbesvär som rinnsnuva, nästäppa, nysningar ökar risken för att utveckla nedre luftvägssymptom. Det bör utredas i tid, säger Håkan Löfstedt.

Här startade ett surr bland åhörarna, verkar vara många målare med näsbesvär.
Yrkeshygieniker Lena Andersson talade om vikten av att skydda sig. Skyddshandskar av rätt sort ska sitta på alla målares händer. Byt dem ofta. När de blir blöta går det du ska skydda händerna mot igenom. Använd skyddskläder och tvätta dem. Tänk på att impregneringen kan behövas göras om för att de ska skydda även efter flera tvättar.
Använd andningsskydd och se till att det sluter tätt. Skäggstubb minskar skyddsfaktorn och med skägg är skyddsfaktorn noll även om du har ett andningsskydd.
Lena Andersson gör ett stort rött kryss över de vita pappersfilter som ofta används av målare.

 

LÄS ÄVEN:Arbetsskadorna bland målare och lackerare ökar

 

– Ni ska ha halvmask med två olika filer. Friskluftsmask som används framför allt av lackerare funkar även för de med skägg.
Lena Andersson uppmanar målarna att alltid ha sin skyddsutrustning med sig och tänka på vad andra utför för arbetsuppgifter och vad har skett i miljön dagarna innan.

 

Buller kan ge hörselskador och tinnitus. Vid daglig exponering över 85 decibel ska hörselskydd användas. Men det är bra att använda även vid lägre nivåer. Buller är också en stressfaktor.
– Möjligheterna att behandla är begränsade så det är viktigt att förebygga, säger Håkan Andersson.
Vibrationer från handhållna verktyg och obekväma handpositioner kan ge vita fingra, stickningar och domningar samt karpaltunnelsyndrom. Tänk på vilka verktyg du arbetar med och hur länge. Jobba med rätt positioner och variera hand.
Ergonom och sjukgymnast Eva Jangdin pratade om de belastningsskador som kan uppstå i rörelseapparaten. Överbelastningen kan leda till spänningar, inflammationer, stelhet, värk, låsningar och begränsningar av rörligheten.
Alla leder har två ytterlägen. Däremellan finns ett neutralläge där man vilar. Eva böjer och sträcker armbågen för att visa.
– Försök att jobba i neutralläget, där är man också starkast.
Ibland går det inte att undvika att jobba med leden i ytterläge, men det är viktigt att inte bli kvar där för länge. Det bästa är att jobba och ha verktygen i midjehöjd.
– Tänk på hur du står. Ena foten lite framför den andra. Fötterna i höftbredd och tårna åt det håll du jobbar.

 

– Det är viktigt att ni roterar. Arbeta inte uppe i taket hela tiden, säger Eva Jangdin.
Eva Jangdin talade också om vikten av bra skor och bra inlägg. De ska ha stabil hälkappa, vridstyvhet, skålad häl, stöd i fotvalvet och stötdämpning/svikt.
– Ta hjälp av ert skyddsombud om det är svårt att kräva den skyddsutrustning ni behöver.
Träning är bra, men Eva Jangdin poängterar att det är viktigt att inte bara träna de stora musklerna.
– Ta hjälp av någon på gymmet och be dem visa hur ni tränar för att komma åt de små musklerna.
Belastningsskador är inte för alltid. Det mesta kan tränas bort och förebygga genom att tänka på ergonomi när ni jobbar – alltså arbetsställningar, arbetsrörelse och fysisk belastning.

 

Förebyggande tips:
Använd skyddskläder, handskar och halvmask.
Smörj din hud så det skyddande lagret inte spricker.
Lär dig att använda rätt rörelser och variera.
Använd bra arbetsskor och inlägg.
Träna även de små muskelgrupperna.
Mät bullret med hjälp av bullerappen som Arbetsmiljöverket tagit fram (iphone)
Mät risken för skador av vibrationer med Poängmetoden som finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.
Källa: Arbets- och miljömedicin i Örebro

 

Vägen till rätt vård:
Företagshälsovården
Vårdcentralen
Närmaste Arbets- och miljömedicin
Hudkliniken vid yrkesdermatologin
Du har möjlighet att söka själv utan remiss till Arbets- och miljömedicin. Men det är bra om det först gjorts en medicinsk utredning på vårdcentralen så andra saker kan uteslutas.
Källa: Arbets- och miljömedicin i Örebro

 

 

 

 

Helena Forsberg

helena.forsberg@daladem.se