Så här skyddar du…

Dina luftvägar

Ni ska ha halvmask med två olika filer. Friskluftsmask som används framför allt av lackerare funkar även för de med skägg.

Lena Andersson, yrkeshygieniker
Ett par tecknade lungor

• När man får astma som vuxen, utan att ha haft problem som barn, eller astman blir sämre bör man alltid tänka att det kan vara kopplat till jobbet.

• Var även uppmärksam på ospecifika luftvägssymptom, till exempel hosta eller snuva som inte går över. Kolla upp!

• Använd andningsskydd och se till att det sluter tätt. Tänk på att skägg förstör skyddsfaktorn i andningsskyddet.

• Använd inte pappersfilter, utan istället halvmask med två olika filer.

Bild: Shutterstock

Din hud

Det är viktigt att ni sköter huden noggrant. Smörj er så det inte blir sprickor i det översta skyddande hudlagret och använd handskar.

Lena Andersson, yrkeshygieniker
En tecknad hand med armbandsur som gör tummen upp

• Sköt huden noggrant och smörj in så att det inte blir sprickor.

• Byt skyddshandskar ofta.

• Se till att skyddshandskarna är torra, annat skyddar de inte.

• Tvätta skyddskläderna och kom ihåg att de kan behöva impregneras igen efter ett antal tvättar.

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Din hörsel

Möjligheterna att behandla är begränsade så det är viktigt att förebygga.

Håkan Löfstedt, överläkare
Tecknade hörlurar

• Vid daglig exponering över 85 decibel ska hörselskydd användas – men gärna även vid lägre nivåer.

• Mät bullret med hjälp av bullerappen som Arbetsmiljöverket tagit fram (iphone).

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Dina muskler och leder

Det är viktigt att ni roterar. Arbeta inte uppe i taket hela tiden.

Eva Jangdin, ergonom och sjukgymnast
En tecknad muskel

• Tänk på vilka verktyg du använder, och hur länge

• Arbeta i rätt position och undvik om möjligt ledernas ytterlägen – i neutralläget är man som starkast.

• Variera hand när du arbetar

• Tänk på hur du står. Ena foten lite framför den andra. Fötterna i höftbredd och tårna åt det håll du jobbar.

• Rotera arbetspositioner. Arbeta inte uppe i taket hela tiden.

• Använd bra skor med stabil hälkappa, vridstyvhet, skålad häl, stöd i fotvalvet och stötdämpning/svikt.

• Träna även de små musklerna, inte bara de stora.

• Mät risken för skador av vibrationer med Poängmetoden som finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Bild: Pixabay

Sammanfattande tips:

  • Använd skyddskläder, handskar och halvmask.
  • Se till att handskarna hålls rena och torra – annars kan det de ska skydda mot gå rakt igenom
  • Smörj din hud så det skyddande lagret inte spricker.
  • Lär dig att använda rätt rörelser och variera.
  • Använd bra arbetsskor och inlägg.
  • Träna även de små muskelgrupperna.
  • Mät bullret med hjälp av bullerappen som Arbetsmiljöverket tagit fram (iphone)
  • Mät risken för skador av vibrationer med Poängmetoden som finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Källa: Arbets- och miljömedicin i Örebro

Här kan du söka vård:

Ett tecknat hjärta

• Företagshälsovården på jobbet
• Vårdcentralen
• Närmaste Arbets- och miljömedicin
• Hudkliniken vid yrkesdermatologin
• Du har möjlighet att söka själv utan remiss till Arbets- och miljömedicin. Men det är bra om det först gjorts en medicinsk utredning på vårdcentralen så andra saker kan uteslutas.

Källa: Arbets- och miljömedicin i Örebro

Bild: Roman Manchenko/Shutterstock

Bjöd in experterna

Målareförbundets avdelning 6 bjöd in sina medlemmar till seminarium. Från Örebro Universitetssjukhus kom överläkaren Håkan Löfstedt, yrkeshygienikern Lena Andersson och ergonomen och sjukgymnasten Eva Jangdin för att belysa målares arbetsmiljö och hälsa.

Målare i dag får sällan yrkesskador relaterade till lösningsmedel men produkterna innehåller även i dag saker som det finns skäl att se upp med.

– Även i dag används en del oljebaserade färger som kan ge huvudvärk, yrsel och uttorkning, säger yrkeshygieniker Lena Andersson.

”Allergiframkallande även i väldigt utspädda former”

I pigmenten finns metaller, bindemedel innehåller hartser och plaster.

– De vattenbaserade färgerna innehåller konserveringsmedel som är allergiframkallande även i väldigt utspädda former. De allergiframkallande ämnena finns även i spackel, lim och damm, säger Lena Andersson.

– Det är viktigt att ni sköter huden noggrant. Smörj er så det inte blir sprickor i det översta skyddande hudlagret och använd handskar.

Gruppbild
Örebro Universitetssjukhus kom ergonomen och sjukgymnasten Eva Jangdin, yrkeshygienikern Lena Andersson och överläkaren Håkan Löfstedt för att belysa målares arbetsmiljö och hälsa.

Luftvägarna irriteras av partiklar från damm, gaser och ångor. Beroende på vilken storlek partiklarna har så påverkar de näsan, strupen eller når ända ner till lungblåsorna. Astma bland vuxna är till 15-20 procent yrkesastma.

– När man får astma som vuxen, utan att ha haft problem som barn, eller astman blir sämre bör man alltid tänka att det kan vara kopplat till jobbet, säger överläkare Håkan Löfstedt.

Många målare hade näsbesvär

Ospecifika luftvägssymptom ska också tas på stort allvar. Det kan vara en snuva eller hosta som inte ger sig.

– Näsbesvär som rinnsnuva, nästäppa, nysningar ökar risken för att utveckla nedre luftvägssymptom. Det bör utredas i tid, säger Håkan Löfstedt.

Här startade ett surr bland åhörarna, verkar vara många målare med näsbesvär.

Blöta handskar – en skadarisk

Yrkeshygieniker Lena Andersson talade om vikten av att skydda sig. Skyddshandskar av rätt sort ska sitta på alla målares händer. Byt dem ofta.

När de blir blöta går det du ska skydda händerna mot igenom. Använd skyddskläder och tvätta dem. Tänk på att impregneringen kan behövas göras om för att de ska skydda även efter flera tvättar.

Skäggstubb minskar skyddsfaktorn

Använd andningsskydd och se till att det sluter tätt. Skäggstubb minskar skyddsfaktorn och med skägg är skyddsfaktorn noll även om du har ett andningsskydd.

Lena Andersson gör ett stort rött kryss över de vita pappersfilter som ofta används av målare.

– Ni ska ha halvmask med två olika filer. Friskluftsmask som används framför allt av lackerare funkar även för de med skägg.

Lena Andersson uppmanar målarna att alltid ha sin skyddsutrustning med sig och tänka på vad andra utför för arbetsuppgifter och vad har skett i miljön dagarna innan.

Hörselskydd över 85 decibel

Buller kan ge hörselskador och tinnitus. Vid daglig exponering över 85 decibel ska hörselskydd användas. Men det är bra att använda även vid lägre nivåer. Buller är också en stressfaktor.

– Möjligheterna att behandla är begränsade så det är viktigt att förebygga, säger Håkan Löfstedt.

Vibrationer från handhållna verktyg och obekväma handpositioner kan ge vita fingra, stickningar och domningar samt karpaltunnelsyndrom. Tänk på vilka verktyg du arbetar med och hur länge. Jobba med rätt positioner och variera hand.

”Försök att jobba i neutralläget”

Ergonom och sjukgymnast Eva Jangdin pratade om de belastningsskador som kan uppstå i rörelseapparaten. Överbelastningen kan leda till spänningar, inflammationer, stelhet, värk, låsningar och begränsningar av rörligheten.

Alla leder har två ytterlägen. Däremellan finns ett neutralläge där man vilar. Eva böjer och sträcker armbågen för att visa.

– Försök att jobba i neutralläget, där är man också starkast.

Ibland går det inte att undvika att jobba med leden i ytterläge, men det är viktigt att inte bli kvar där för länge. Det bästa är att jobba och ha verktygen i midjehöjd.

– Tänk på hur du står. Ena foten lite framför den andra. Fötterna i höftbredd och tårna åt det håll du jobbar.

– Det är viktigt att ni roterar. Arbeta inte uppe i taket hela tiden, säger Eva Jangdin.

Deltagare på ett möte
Det kvinnliga nätverket Mira i avdelning 6 bjöd in till information med Arbets – och miljömedicin därefter fick övriga medlemmar i avdelningen också chansen att lyssna till experterna.

Inte bara träna de stora musklerna

Eva Jangdin talade också om vikten av bra skor och bra inlägg. De ska ha stabil hälkappa, vridstyvhet, skålad häl, stöd i fotvalvet och stötdämpning/svikt.

– Ta hjälp av ert skyddsombud om det är svårt att kräva den skyddsutrustning ni behöver.

Träning är bra, men Eva Jangdin poängterar att det är viktigt att inte bara träna de stora musklerna.

– Ta hjälp av någon på gymmet och be dem visa hur ni tränar för att komma åt de små musklerna.

Belastningsskador är inte för alltid. Det mesta kan tränas bort och förebygga genom att tänka på ergonomi när ni jobbar – alltså arbetsställningar, arbetsrörelse och fysisk belastning.