När ska gesällprovet göras?

I slutet av lärlingstiden, i utbildningsperioden 5 950 – 6 800 timmar. Säg till din arbetsgivare när du känner dig redo.
Du ska också göra ett teoretiskt prov (se nedan). Det kan du göra från det att du är registrerad som lärling och du kan göra om det tills du klarar det.

Vad innebär det teoretiska provet?

Det teoretiska provet genomför du på egen hand i Lärlingsportalen. Teoriprovet består av 36 frågor och handlar om färglära, materialkunskap, ergonomi, ackord och arbetsmiljö. 
Blir du inte godkänd kan du göra provet igen. Det är som en check av kunskaper, och kan du inte frågan så lär du dig förmodligen.

Var ska gesällprovet göras?

Arbetsgivaren ska ta fram ett lämpligt objekt och anmäla gesällprovet i Lärlingsportalen.
Gesällprovet kan utföras som nybyggnads-, ombyggnads- eller reparationsarbete. Det bör omfatta en lägenhet med rum, kök, badrum och hall.

Vilka arbetsmoment ingår i gesällprovet?

• Underbehandling på snickerier.
• Färdigbehandling på snickerier.
• Underbehandling (bredspackling) för målning på mur eller på plattor av papp, träfiber eller gips när detta material förekommer på tak och/eller vägg. Provet skall vara minst ca 4 m2. Dito med stöpplad yta. 
• Färdigmålning (slätstrykning) på mur eller på plattor av papp, träfiber eller gips när detta material förekommer på tak och/eller vägg. Provet skall vara minst ca 4 m2. Dito med stöpplad yta.
• Underbehandling för tapet, väv eller dylikt.
• Uppsättning av tapet, väv eller dylikt. Denna bör dock vara mönstrad. Ett utrymme skall sättas kant i kant.
• Använd arbetstid

Vad bedöms i gesällprovet?

Kvaliteten på det arbete du gjort bedöms enligt förbestämda kriterier. Dessutom ska provet ge svar på om du är lönsam i ditt yrke. Därför bedöms arbetstiden genom att gesällprovet mäts av Målerifakta. Ackordsräkningen ska gå ihop för godkänt, och gör du överskott blir betyget högre. 

Du ska hålla ordning och reda under jobbets gång, och en hög allmän standard. I annat fall kan betyget på gesällprovet sänkas, även om kvaliteten på momenten är bra.

Vem bedömer jobbet?

Gesällprovet granskas av granskningsmän utsedda av Måleribranschens yrkesnämnd, MYN, där både fack och arbetsgivare är representerade.

Vad händer efter provet?

Blir gesällprovet godkänt får du ett gesällbrev och ett yrkesbevis. Resultatet, där 5,0 är högsta poäng, delges via Lärlingsportalen.

Stiftelsen Hantverk & utbildning delar ut gesällbrev och yrkesbevis. Normalt sker det genom den lokala hantverksföreningen. För de som uppnått 4,5 poäng utdelas en liten förtjänstmedalj, och för de med 5,0 poäng stor förtjänstmedalj.

Nu är du fullbetald målare (gesäll), och ska ha högre lön. Fullärd blir du aldrig, så se till att få fortsatt kompetensutveckling i yrket.

Vad händer om jag blir underkänd?

Då ansvarar arbetsgivaren för att du får tillfälle att öva på de moment som blev underkända, och tillsammans med dig boka tid för omprov.

Om du är nära eller redan har passerat 6 800 timmar kan gesällprovsgranskarna förlänga utbildningstiden – som längst med 400 utbildningstimmar.