Höglandet i Bromma har Sveriges högsta ekonomiska standard. Medianinkomsten där var 682 900 kronor år 2022, vilket innebär 54 908 kronor i månaden kvar i plånboken efter skatt.  

Det är nästan fem gånger mer än i Gamlegården i Kristianstad som är området med lägst ekonomisk standard. Där fick man nöja sig med 148 900 kronor, eller 12 408 kronor i månaden efter skatt.  

Klyftorna mellan olika bostadsområden har ökat under krisåren, visar SCB-statistik som tidningen Arbetet har tagit fram för åren 2019-2022. Medan de disponibla inkomsterna har ökat med minst 5 procent i de tio mest välbärgade områdena, har de i genomsnitt stått still i de tio stadsdelarna med lägst ekonomisk standard.  

Flera områden med lägst lägst disponibel inkomst i Skåne

Av de tio områden som har lägst disponibel inkomst ligger fem i Skåne, varav tre i stadsdelen Rosengård i Malmö. Inget ligger i Stockholm. 

Av de tio områden i Sverige som har högst disponibel inkomst ligger alla utom ett i Stockholm. Sex av områdena ligger i stadsdelen Bromma.  

Det här är disponibel inkomst

Den disponibla inkomsten är summan av alla skattepliktiga inkomster (både från arbete, kapital och ersättningar) minus skatt och övriga negativa transfereringar så som till exempel återbetalt studielån och underhållsbidrag. Det är ett mått som visar hur mycket pengar individer i olika grupper har att röra sig med, eller får kvar i plånboken som man brukar säga. 

När SCB använder begreppet för att jämföra ekonomisk standard vägs också uppgifter om antal vuxna och barn i hushållet in. Hushållets sammanlagda disponibla inkomster fördelas lika på de vuxna. Beloppen är fastprisberäknade, vilket innebär att inflationen vägts in.  

Genom att titta på medianinkomst, alltså det mittersta värdet, i stället för medelinkomst får man uppgifter som är mer jämförbara då de inte påverkas av enstaka extrema inkomster som bara ett fåtal når upp till.

Källa: SCB

Alla siffror visar medianinkomsten vilket är mittpunkten i inkomstfördelningen. Det gör att enskilda extrema höginkomsttagare inte får genomslag i siffrorna. 

– De som ligger i toppen har dragit ifrån. Deras inkomster har ökat mest, men faktum är att även de som ligger allra längst ner i botten har haft en bättre utveckling av inkomsterna än medianen, om man ser till de senaste tio åren, säger Anders Björklund, nationalekonom och professor emeritus vid Stockholmsuniversitet. 

En förklaring till att de rikaste drar ifrån är att kapitalinkomsterna ökat betydligt snabbare än inkomsterna från arbete. En annan trend är att ledare för fåmansbolag tar ut mer pengar i vinst och mindre i lön. På så vis betalar de mindre i skatt och deras disponibla inkomster ökar.  

SCB delar in Sverige i 3 363 geografiska områden för att kunna göra socioekonomiska analyser. Arbetet har kartlagt hur den disponibla inkomsten utvecklats i områdena från 2019 till 2022, som är det senaste året i statistiken.  

Tjänar du mer än dina grannar?

Sök efter din kommun i listan och klicka på den stadsdel du vill veta mer om. Uppgifterna gäller medianvärde för disponibel inkomst, alltså summan av alla skattepliktiga inkomster minus skatt och andra negativa transfereringar.
Källa: SCB, Karta: Karl Martinsson.

Den här artikeln publicerades först i Arbetet som tillsammans med Målarnas Facktidning och sex andra titlar ingår i LO Mediehus.