Yrkesutbildning hamnar ofta i skymundan när det kommer till utbildningspolitiken, men är ett vanligt samtalsämne när jag träffar politiker i olika sammanhang.

Jag uppfattar att det finns ett stort intresse för yrkesutbildningen. Tyvärr faller ofta politiker efter frestelsen att följa en övertygelse, istället för att lyssna på fakta.

Som den före detta utbildningsministern Jan Björklund (L) övertygelse, att de som väljer att utbilda sig till ett yrke inte skall belastas med att läsa in ett gymnasieprogram som ger allmän behörighet för högskola.

Vi kan inte ha en ordning där vår lärlingsutbildning bara fungerar om det inte är vare sig låg- eller högkonjunktur.

Effekten av detta beslut, ledde till att många ungdomar valde bort yrkesprogrammen på gymnasiet. De var nämligen mer rationella än ministern, varför välja en utbildning som stänger dörrar. Detta misstag rättades senare av den efterföljande (S) regeringen.

Ett annat problem som dyker upp är politiker som vill ta genvägar; lärlingsutbildning verkar fungera, men varför hålla på med massa regler som utbildningsplaner och gesällprov, varför inte överlåta åt företagen att bestämma vad som är lärlingsutbildning.

Detta är samma misstag som Måleriföretagen begick, när det stod klart att vi som parter inte längre var överens om att den som skall anställas som målare skall ha genomgått lärlingsutbildning, vilket ledde till strejk i vår senaste avtalsrörelse.

Till sist blev vi överens om att den som anställs som målare skall vara utbildad målare.

Den utlösande faktorn var att under högkonjunkturen rådde det brist på utbildade målare. Företag valde den enkla vägen, att anlita underentreprenörer i stället för att utbilda lärlingar.

Måleribranschen måste ta ansvar för vår framtida kompetensförsörjning.

Det går att förstå; att anställa och utbilda lärlingar är ett åtagande på 2-4 år. Tyvärr visar den nu rådande lågkonjekturen att lärlingar är den grupp som drabbas hårdast när det kommer till uppsägningar.

Det är dags att vi synar korten; Vi kan inte ha en ordning där vår lärlingsutbildning bara fungerar om det inte är vare sig låg- eller högkonjunktur.

Måleribranschen måste ta ansvar för vår framtida kompetensförsörjning det är inget som vi kan överlåta vare sig till marknaden eller politiken. Vi måste våga tro på, och stå upp för vår lärlingsutbildning som levererat duktiga hantverkare i flera hundra år.

Allt är inte nattsvart, intresset för gesällprovet ökar. Målarna och Byggnads driver framgångsrikt kravet om lärlingsklausuler i upphandlingar som ger företag med lärlingar förtur.

Färgföretaget Nordsjö meddelande nyligen att de kommer att fortsätta med stipendiet årets Nordsjölärling som de gav som gåva till Målarna när vi fyllde 100 år 1987.