Onsdagen den 23 maj 2018

← Senaste numret • 4 2018

Målarnas Facktidning nr 4 - 2018
Klicka på bilden

  • Gesällgranskarna kommer från både fack och arbetsgivare. Foto: Robert Ask

Träff för de som granskar gesällprov

Insänt

Under hösten genomförs gesällgranskarträffar på fyra orter. Bakgrunden till träffarna är att Måleribranschens Yrkesnämnd (MYN) har ett antal olika delar som man vill förmedla till gesällgranskarna. MYN vill även få återkoppling kring det som granskarna har erfarenheter om.


Gesällgranskarna kommer från båda parterna och deras uppdrag är att granska gesällproven utefter de gesällprovsbestämmelser som togs fram under 2012. Den 24 oktober 2016 skedde den första granskarträffen vilken ägde rum i Bromma, Stockholm.

Frågor som diskuterades var bland annat, detta händer i MYN, gesällprovsbestämmelser och bedömning, omprov, rutiner samt teoriprovet. Några delar i gesällprovsbestämmelserna har uppdaterats och dessa gicks igenom. Det fanns också ett behov av att diskutera hur självaste bedömningsdelarna i bestämmelserna ska tillämpas. Det svåra är att å ena sidan låta granskarna ha mandat att avgöra vad som bedöms i olika situationer och å andra sidan hålla i bestämmelserna för att få en likabehandling i granskningarna över hela landet. Diskussionerna som fördes var bra och konstruktiva.


En del som gicks igenom var teoriprovet som ska göras av samtliga lärlingar innan gesällprovet avläggs. De lärlingar som redan är under anställning kan redan idag söka inloggningsuppgifter till Lärlingsportalen för att komma åt sin utbildningsbok samt också teoriprovet. Det är dock inte förrän från och med den 1 januari 2017 som lärling ska avlägga teoridelen innan gesällprovet kan avläggas.


Gesällgranskarkonferensen avslutades och samtliga granskare fortsätter sitt uppdrag för branschen.


Ifrån slutet på 1500 talet då Målarskrået bildades i Stockholm till idag har ett examensarbete (gesällprov) varit tecknet för en utbildad yrkesmålare. Även idag håller gesällbrevet ett högt internationellt erkännande. För den enskilda individen är gesällbrevet ett garantibevis på att denne har tagit examen i både teori och yrkestekniska delar. I branschen sätts det högt värde på yrkeskunskaper då både företag och kunder ständigt letar efter den mest kompetenta arbetskraften. Gesällbrevet är en modern linje att följa för att just stärka yrkeskunskaperna. Det är därför viktigt att vi alla tar vårt ansvar för att vårda och utveckla utbildningen till målare.


Robert Ask


 Maila artikeln Skriv ut artikeln  Dela på Facebook
2016-11-25 14:43


Mer Insänt

Inbjudan: Ungdomsaktivitet i Örebrosektionen

INSÄNT Unga medlemmar (upp till 30 år) bjuds in till en aktivitetskväll på Prison Island...

Thomas byggde en skola i Colombia

INSÄNT Målaren Thomas Årebrand på Deler måleri fick tillsammans med två kollegor möjligh...

Alina är godkänd som målare

INSÄNT Målarettan presenterar Alina Ungerth som till vardags jobbar på Olle Timblads Mål...

Mycket står på spel för Målareförbundet

INSÄNT ”Det oroar mig djupt att Moderaterna är beredda styra Sverige med hjälp uta...

Förnyad skolinformation når fram till eleverna

INSÄNT Under hösten har Jesper Jinesjö och Daniel Läth från Avdelning 3 varit ute och in...

Facklig utbildning för lärlingar i Kalmar

INSÄNT De som går individuell lärlingsutbildning (traditionell) har rätt till 16 timmar ...

Avdelning 2 möter medlemmarna

INSÄNT Robin Johansson från Avdelning 2 och Peter Nilsson från Byggnads Småland-Blekinge...

Yrkesmässa för åttondeklassare

INSÄNT Karlstad kommun samlade åttondeklassarna till en Yrkesmässa. Målareförbundet tog ...

Arbetsplatsbesök: Skyddsutrustning och lärlingar

INSÄNT Viktigt med skyddsutrustning På arbetsplatsbesök i Hovsjö hittar vi Fredrik Nils...

Branschutbildning i Örebro och Kramfors

INSÄNT Utbildning i Örebro Lärlingar från Örebro och Värmlands län har varit på Bransch...

Nyheter

College ska höja kvaliteten på lackutbildningen

Det finns ett stort behov av fordonslackerare. För att öka intresset för yrket och höja kompetensen arbetar branschen med yrkesprov och att utse Motorbranschcollege. En föregångare bland skolorna är Lugnetgymnasiet i Falun.
Lärare, elever och branschfolk från hela landet samlades för årets Yrkesprov på Lugnetgymnasiet. Under provet får avgångselever visa …

...

Jamal är redo att möta medlemmarna i Målarettan

Medlemmarna i Målarettans område som omfattar Stockholms, Uppsalas och Gotlands län har fått en ny tillförordnad ombudsman, Jamal El Mourabit.
Han har jobbat några månader och har redan tagit hand om flera ärenden till hjälp för målare och lackerare i avdelningen.
Jamal El Mourabit har jobbat som målare i 20 …

...

Jenny Störvold: ”Det ska inte ta en tjej fyra år att slå sig in”

Jenny Störvold utsågs nyligen till en av Målareförbundets två första kvinnliga regionala skyddsombud (RSO). Hon är verksam i den nordligaste Region 3, och var med under den gemensamma kvinnokonferensen på Rönneberga, Lidingö.
Jenny berättar att konferensen har varit både viktig och inspirerande, och att det känns bra att Mira nu …

...

Förbundsöverskridande samarbete för en mer jämställd bransch

Mellan 7 och 9 maj samlades Elektrikerförbundets ElQvinnorna, Målareförbundets Mira och Byggnads Näta till en gemensam kvinnoförbundskonferens på kursgården Rönneberga, Lidingö. Där diskuterade de bland annat hur man kan göra branschen mer jämställd.
Under de tre dagarna arbetade de gemensamt eller förbundsvis med olika aktuella frågor, samt reviderade, gick igenom …

...

Beslutet: Skatteavdrag för fackavgiften återinförs

Snart kommer du att kunna dra av fackföreningsavgiften på skatten. Det beslutade riksdagen efter en omröstning under onsdagen. Sverigedemokraterna var det enda partiet som enhälligt röstade mot förslaget.
Under onsdagen röstade riksdagen angående regeringens förslag om att återinföra skattereduktion på fackavgiften. En övervägande majoritet av de deltagande ledamöterna röstade för …

...

Arbetade 13 dagar i sträck

De arbetade 12 timmar om dagen – och i vissa fall 13 dagar i sträck.
Vid en byggarbetsplats på porslinsfabriken i Gustafsberg, har 125 personer anlitade av byggföretaget Blå eken AB haft odrägliga arbetsförhållanden.
När Arbetsmiljöverket inspekterade arbetsplatsen framgick att de 125 personerna, till största delen polacker, arbetade 12 timmar per …

...

Förbjuds arbeta på hög höjd

En lagändring 2014 innebar att arbetsmiljöregeln om fallskydd numera har en sanktionsavgift, jämfört med tidigare då endast jobbförbud utfärdades.
Bristande säkerhet vid fallhöjd är det vanligaste ärendet när Arbetsmiljöverket delar ut sanktionsavgifter.
LÄS ÄVEN: Arbetade åtta meter upp utan fallskydd
Arbetsgivare som den senaste tiden vid ett …

...

Bygginspektioner med fokus på asbest och kvartsdamm

Under 2018 kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser över hela landet med fokus på riskerna med asbest- och kvartsdamm.
– Inspektionerna startar i mars och pågår året ut. Vi inspekterar byggarbetsplatser med mellan 6 och 50 anställda, säger Lena Lindskog, projektledare för inspektionsinsatsen på Arbetsmiljöverket i ett …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o Dala-Demokraten - Box 825 - 791 29 Falun

Om Kakor