Annons

Måndagen den 22 januari 2018

← Senaste numret • 9 2017

Målarnas Facktidning nr 9 - 2017
Klicka på bilden

↓ Senaste numret

Bekämpa ohälsan - inte de sjuka

Bekämpa ohälsan - inte de sjuka

DEBATT ”Att göra människor fattiga i de skeden i livet då stödet från samhället behövs som mest kan inte vara socialdemokratisk politik”, skriver debattörerna.

Åsikter

Allas rätt till lika lön eller?

I Sverige råder det vi kallar för Kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden. Ett avtal mellan arbetsgivareorganisationen och facket som sätter upp regler och villkor för den specifika branschen. I Måleribranschen handlar det om Måleriföretagen i Sverige och Svenska Målareförbundet. Kollektivavtalet måste alla arbetsgivare som tecknat följa och ge sina anställda de löner och förmåner som branschen tillsammans kommit fram ska gälla. Men borde inte detta gälla alla?

För snart 10 år sedan införde Sverige lagen om offentlig upphandling. Lagen innebär att vid kommun, landsting och stat ska bedriva verksamhet ska det ut på marknaden för att se vilket företag som kan utföra tjänsten till lägst pris. I dessa upphandlingar kan det ställas krav på hur vi vill att företagen ska arbeta, generella förhållanden för arbetstagarna, vad vi vill att företagen ska göra, med mera. Det finns inte nedskrivet att vi ska kunna ställa krav på löner och anställningsvillkor som företagen måste ge de anställda. Det innebär i principen att vi som skattebetalare blir medhjälpare till finansiering av verksamhet som företag utan kollektivavtal bedriver. Varför accepterar vi detta? Hur kan Sverige som land där den Svenska modellen råder, som ger arbetsmarknadens parter makt att gemensamt kommer fram med reglerna för respektive bransch, vara det land som väljer att våra skattepengar inte ska gå till företag som värnar om de anställda och den svenska arbetsmarknaden? Jag som medlem i Svenska Målareförbundet kan aldrig acceptera att det företag vars verksamhet finansieras av oss skattebetalare inte ska krävas på schyssta löner och anständiga villkor som vårt kollektivavtal ger.

Onsdag den 30 november beslutade Sveriges riksdag att vi inte ska kräva kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. tre politiska partier var för kollektivavtal och fem partier var emot. Detta beslut gör att våra gemensamma skattepengar kommer kunna gå till företag som inte följer den svenska normen, som inte konkurrerar på lika villkor utan kommer kunna få utföra arbetet på lägre löner och sämre villkor än den resterande branschen. Jag är djupt oroad att den svenska politiken går in och tar makt över lönebildningen och försvårar för oss arbetare att få ut rimliga och schyssta villkor. Ju fler företag som inte betalar ut avtalsenliga löner och villkor försvårar lika konkurrens med de företag som har kollektivavtal. Detta leder till en osund marknad som varken gynnar löntagare eller företag i Sverige på sikt.

Vi får ALDRIG sluta prata om vikten med kollektivavtal vid offentliga upphandlingar, vi ska INTE ta ett arbete hos företag som inte har kollektivavtal. Om inte riksdagen sätter upp hinder för oss att organisera oss måste vi hjälpa varandra till en schysst arbetsmarknad för alla. Om vi går ihop, ställer krav och är beredda att lägga ner vår tid kommer ingen kunna stoppa den kraft vi skapar för en schysstare och tryggare arbetsmarknad!

Stefan Johansson, studieorganisatör Målarettan


Maila artikeln Skriv ut artikeln  Dela på Facebook
2016-12-01 10:23


Mer Åsikter

Bekämpa ohälsan – inte de sjuka

DEBATT ”Att göra människor fattiga i de skeden i livet då stödet från samhället be...

”Rikta ilskan mot de som utnyttjar människor”

krönika    Arbetarrörelsens största mantra – tillsammans är vi starka, kommer i ...

Mikael Johansson: ”De utnyttjar LAS alla kryphål”

”Ödets ironi är att de arbetsgivare vi själva äger och som borde föregå med gott ex...

Emil Boss – en stark förnyare av arbetardiktningen

KULTUR Emil Boss diktar om arbete, språk, solidaritets- och fackföreningskamp. Han jobba...

Robin Appelqvist: ”Gandhi, Tess och min son”

KRÖNIKA Robin Appelqvist: ”Finns det någonting som känns mer i hjärtat än när männ...

Systematiskt fusk orsakar dödliga arbetsolyckor

DEBATT Unga fackligt engagerade målare, elektriker och byggare har samlats för att disku...

Nisse Lindblom: ”Gå med i Målareförbundet, Björklund”

DEBATT Arbetarna har alltid fått kämpa för allt i samhället, rätten att bilda fackföreni...

LO: ”Svenskt Näringslivs rapport bör slängas i papperskorgen”

DEBATT Svenskt Näringsliv väljer att blunda för det faktum att långt ifrån alla arbetsgi...

Mikael Johansson: ”Låt oss ställa krav på EU”

LEDARE Jag är övertygad om att en del av den politiska högern i Storbritannien är mot fr...

LO: ”Inte trovärdigt, Socialdemokraterna!”

Debatt En riksdagslista utan ett enda fackligt namn på valbar plats är inte acceptabel...

Nyheter

Målarnas trycks i Sveriges modernaste tryckpress

Sen i augusti trycks Målarnas facktidning på tryckeriet Pressgrannar AB i Linköping. Med byte av tryckeri kan vi få en jämnare och bättre kvalitet i trycket.
I fyra år har …

...

Lär sig nytt om det gamla

Att måla på gammalt vis med traditionella färger och tekniker har aldrig varit hetare. Branschen letar folk med ljus och lykta och nu finns en ny YH-utbildning.…
– Det känns som ett lyft för mig med ny kunskap.
Det säger Peter Hansson, målare på Kinells Måleri i Göteborg, som tagit ett …

...

F-skattesystemet ska utredas

Regeringen tillsätter en utredning för att se över F-skattesystemet. Bakgrunden är rapporteringar om att systemet missbrukas, bland annat genom utnyttjandet av så kallade falska egenföretagare.
Sedan regelverket för F-skatt tillkom 1993 har det aldrig setts över ur ett skattefusk- och skatteundandragandeperspektiv, så översynen är enligt regeringen angelägen.
Utöver att analysera …

...

Ny teknik ska hjälpa till att minska dammet

Nya smarta bluetooth-funktioner gör det lättare att arbeta dammfritt.
– Vi är först med det här och det ska bli spännande att se hur det tas emot.
Det säger Matias Matsson på tyska verktygsjätten Festool som under temat Arbeta Dammfritt låtit sina ingenjörer tänka till. Festool har uppdaterat och förbättrat sina …

...

Fastigo undersöker arbetsmiljöarbetet

95 procent av företagen i fastighetsbranschen arbetar aktivt för att främja den fysiska och psykiska hälsan hos sina anställda, skriver fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation i ett pressmeddelande.
Organisationen har gjort en undersökning där 32 procent av 1037 tillfrågade chefer inom fastighetsbranschen svarat.
LÄS ÄVEN: Dålig arbetsmiljö kostar 164 …

...

Maria Lövgren är årets fackliga hjälte

Årets fackliga hjältedåd stod Maria Lövgrens från Handelsanställdas förbund för. Hon startade den första fackklubben på klädkedjan Zara i Malmö.
Det är LO som utser årets fackliga hjälte och priset delades ut vid LO:s ungforum. I motiveringen står:
”Maria kämpar för varje medlem i den stressiga arbetsmiljö som handeln ofta är.

...

”Hämta en man så jag får riktig hjälp”

Varje vecka behandlas butikssäljarna Christine Hall och Therese Grannas som luft av manliga kunder bara för att de är tjejer.
– Det händer inte varje dag men ändå så ofta att det börjar bli normalt, säger Christine Hall.
Detaljhandelsföretaget Clas Ohlson jobbar aktivt för jämställdhet. I dag är 65 procent av …

...

”Ökad kunskap kan bota obehagskänslan”

De senaste tio åren har vägglössen ökat i Sverige. En av de stora bovarna är våra resevanor. Niklas Holmberg, gruppchef på Anticimex, förklarar hur det fungerar.
Saneringsföretaget Anticimex startade 1934. Anticimex betyder Mot vägglöss. På den tiden var vägglössen vanliga i våra bostäder och svåra att bli av med. Från …

...

Ansvarig utgivare: Helena Forsberg

Målarnas c/o Dala-Demokraten - Box 825 - 791 29 Falun

Om Kakor