[artikelintro]Unga är särskilt utsatta på arbetsmarknaden. Nu gör Arbetsmiljöverket en bred satsning på en bättre arbetsmiljö för ungdomar genom att inspektera arbetsplatser, sprida information i en särskild kampanj och anställa unga som arbetsmiljöambassadörer.[/artikelintro]

 

Varje år skadas över 3 500 unga på sina arbeten.

Arbetsolyckorna bland unga visar en uppåtgående trend. I synnerhet unga män (16-24 år) är överrepresenterade jämfört med resten av befolkningen när det gäller arbetsolycksfall med sjukfrånvaro. Unga män råkar ut för flest olyckor inom byggverksamhet, unga kvinnor främst inom omsorg och sociala tjänster.

– Det är viktigt att unga människor får en bra introduktion på sitt första jobb och att man tidigt blir medveten om arbetsmiljöfrågornas betydelse, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

 

– Vi satsar nu på bred front för att unga ska vara trygga på jobbet och inte skadas. Om vi ska kunna jobba längre upp i åren, måste arbetsgivarna erbjuda en god arbetsmiljö redan från början.

Arbetsmiljöverket genomför en stor inspektionsinsats på arbetsplatser där ungdomar mellan 16- 24 år arbetar.

Runt om i landet genomförs 1 400 inspektioner till och med den sista september.

Det är framförallt branscherna vård och omsorg, bygg och anläggning och restaurangverksamhet som får besök av arbetsmiljöinspektörer.

 

En omfattande informationskampanj genom utskick och kampanj på Facebook är också en del av satsningen. Syftet är bland annat att ungdomar ska känna till sina rättigheter på jobbet, kunna förutse risker och säga ifrån om något känns osäkert eller otryggt.

För första gången anställer Arbetsmiljöverket också 16 ungdomar två veckor under sommaren som arbetsmiljöambassadörer. Ungdomarna kommer att jobba i Stockholm, Malmö och Göteborg under juni månad med att sprida information om ungas rättigheter till andra sommarjobbande ungdomar.

 

För arbetsgivare finns det nya regler att förhålla sig till när man anställer personer under 18 år (AFS 2012:03). Reglerna gäller från den 1 februari i år och har arbetats fram i samarbete med arbetsmarknadens parter. Syftet är att få arbetsgivarna att förebygga de skaderisker som unga löper i arbetslivet.

 

PER EKLUND