Ett av de viktigaste målen för Målareförbundet är att medlemmarna ska ha löneökningar som ger reallöneökningar över tiden. Men vad innebär det och hur ska vi jämföra? Innebär det att lön är det enda viktiga?

För att svara på den sista frågan först så menar jag att nej, lönen är inte allt. Att kunna gå till arbetet och trivas är viktigt, hur arbetet organiseras, arbetsmiljön men också att ha omklädningsrum och fikarum där man kan tvätta sig byta kläder är nog så viktiga delar i vår verksamhet.

Men i denna krönika som jag skriver en gång i kvartalet ska jag skriva om lön och löneutveckling i stort och i smått. Ibland kommer jag att fördjupa mig på något område, men om du som läsare har funderingar och synpunkter kan du skicka dem till mig.

Har vi då en bra eller dålig löneutveckling? Så är väl svaret som alltid, att det beror på vad man förväntar sig samt vad man jämför med. Löneutrymmet för 2013 var 2,3 % och lönen har på kvartalsbasis ökat med 2,5 %. Under perioden juni 2012 till juni 2013 har priserna enligt konsumentprisindex (KPI) minskat med – 0,1 %. Lönerna har alltså ökat med 2,6 % mer än priserna. Men vad innebär det?

En utlärd målare tjänar i genomsnitt andra kvartalet 2013, 171, 66 kr/tim en ökning med 2,5 % jämfört med samma period förra året, snittet är på tidlön och ackord, tidlönerna ligger lägre än ackord. Genomsnittet på tidlön andra kvartalet 2013, 161,47 kr/tim och har ökat med 2,4 % sen förra året. Lönerna i kronor har ökat från 167,25 kr/tim till 171, 66 kr/tim = 4,11 kr/tim.

För den arbetade tiden som man brukar beräkna till 168 timmar i månaden i genomsnitt så innebär det att lönerna har ökat med 690 kronor i månaden på 11 månader så innebär det 7 595 kronors ökning.
Om jag i dessa beräkningar också tar med ersättning för icke arbetad tid som helglöner och arbetstidsförkortning samt semester så kan man lite förenklat säga att lönen för de timmarna också ökat med ca 4,11 kr/tim. I stället för att räkna på 168 timmar räknar jag i så fall med 174 timmar i månaden och med 12 månader. Lönerna har då ökat med 715 kronor i månaden och på årsbasis med 8 581 kronor.

Att bara skriva och prata om KPI bli ibland lite missvisande, dels så vet få vad som ingår och sen så är det individuellt vad som påverkar vår köpkraft. Jag tar med några stycken poster så att ni ändå kan få grepp om hur vi jämför när jag skriver om det som vi kallar reallöneutveckling. För livsmedel och alkoholfria varor ökade kostnaderna med 2,3 %, Alkoholhaltiga drycker och tobak ökade med 1,0 %, kläder och skor minskade kostnaderna med 0,9 % och boendekostnaderna minskade med 1,5 %. Förändringarna är hur priserna utvecklades mellan juni 2012 till juni 2013. Det finns 10 huvudgrupper och man kan läsa om dessa på SCB, jag tog med de 4 första. När kostnaderna sjunker med 0,1 % och lönerna ökar med 2,5 % som jag skrev ovan blir resultatet + 2,6 %.

Frågan jag ställde ovan var har vi en bra eller dålig löneutveckling? Ja jag tycker det. Lönerna har ökat lite mer än förväntat samtidigt som priserna har sjunkit, vilket innebär att målet om reallöneökning (mer pengar till medlemmarna) är uppfyllt.

Anders Petterson
malarnas@daladem.se