Regeringen har beslutat att avskaffa arbetslöshetsavgiften. Det betyder lägre a-kasseavgift från årsskiftet.
Arbetslöshetsavgiften infördes av regeringen för snart sju år sedan. Avgiften innebär att a-kassorna ska betala in till staten 33 procent av vad a-kassan betalar ut i arbetslöshetsersättning. Det betyder att en a-kassa med många arbetslösa medlemmar får betala mycket till staten. Avgiften lades på grundavgiften med 110 kronor per månad.
När regeringen nu avskaffar arbetslöshetsavgiften försvinner kostnaden för medlemmarna som från årsskiftet betalar grundavgiften 125 kronor per månad till Byggnads a-kassa som även är Målarnas a-kassa.