NYHETER
De nya a-kassereglerna som regeringen beslutat är arbetskrävande för Byggnads a-kassa.
Många målare riskerar också sanktioner för uteblivna aktivitetsrapporter.

Sedan första september gäller nya regler för att få a-kassa. Varje månad ska den arbetssökande lämna in sin aktivitetsrapport till arbetsförmedlingen. Där ska synas vad individen gjort för att hitta ett jobb. De som inte lämnar in rapport eller missar ett besök hos sin handläggare rapporteras till a-kassan.
– Bara i september har vi fått 1 400 meddelanden från Arbetsförmedlingen, som vi får hantera efter bästa förmåga, säger Anders Wickander som är försäkringsansvarig på Byggnads a-kassa som Målarna tillhör.
När a-kassan får dessa meddelanden ska den följa upp individerna och den som inte skickar in sin rapport i tid riskerar i förlängningen indragen a-kassa, men i första hand en varning.
– Många meddelanden visar på personer som inte ens sökt ersättning. Den tiden det tar för oss att kontakta dessa personer skulle vi istället kunna lägga på att betala ut ersättning till de som faktiskt sökt, säger Anders Wickander.
Tidigare i år öppnade Byggnads a-kassa ytterligare ett kontor eftersom de räknade med ökad arbetsbelastning i och med de nya reglerna. Alla a-kassor och Arbetslöshetskassornas samorganisation får sammanlagt ett tillfälligt bidrag på 46 miljoner kronor för det merarbete som följer av de nya reglerna.
Införandet av nya regler har inte gått problemfritt. Många rapporter saknas och enligt Arbetsförmedlingen beror det delvis på de nya rutinerna för såväl arbetslösa som handläggare på förmedlingen. Arbetsförmedlingen har också haft tekniska problem med den portal på hemsidan där de arbetslösa ska lämna sin aktivitetsrapport. Det har också riktats kritik mot att Arbetsförmedlingen informerat för dåligt om vad som gäller.

Anders Wickanders uppmaning
till arbetssökande målare är:
– Lämna in aktivitetsrapporten till arbetsförmedlingen varje månad. Man har 14 dagar från månadsskiftet på sig, men vänta inte till sista dagen eftersom webbportalen blivit överbelastad och krånglat. Det är bättre att vara ute i tid.
Många benämner de nya reglerna som hårdare men Anders Wickander tycker inte det.
– Sanktionerna är mildare. Nu kommer en skriftlig varning och sedan trappas det upp med en dags avstängning, sedan fem dagar, tio dagar, säger Anders Wickander.
Tidigare kom allt i en smäll. Tanken med de nya reglerna är att de ska ha en inverkan på folks beteende.
– Om det fungerar, är för tidigt att säga.

HELENA FORSBERG

Mer information om de nya reglerna finns på: www.byggnadsakassa.se