• Foto: Tomas Nyberg

  • – Vi investerar inte bara i asfalt och betong utan också i Malmöborna, säger kommunalrådet Andreas Schönström (S).…FOTO: MALMÖ STAD/ATELJÉ BRORSON Foto: © Malmö stad/Atelje Brorson

  • Thomas Westman Målareförbundets avdelning 2 hoppas Vita jobb blir permanent och sprider sig. FOTO: PRIVAT Foto: Privat


Malmö har upphandlat entreprenadjobb för 100 miljoner enligt en modell där inte bara prislappen spelar in utan också villkoren för de anställda och ansvaret mot samhället.
– Vi har fått in färre anbud och det ser vi som tecken på att de som inte följer regelverket har avstått.
Även Kil i Värmland bygger en skola med liknande krav.

Upphandlingsmodellen Vita jobb är framtagen av Kurt Junesjö, expert på arbetsrätt, Stockholm stads jurister och LO-förbunden Målarnas, Elektrikerna, Byggnads, Transport, Fastighets och Kommunal. Modellen prövades redan 2005-2006 i Stockholm och är anpassad till EU-lagstiftningen. I Stockholm avskaffades upphandlingsmodellen när borgarna tog över.

Malmö stad har gått ett steg längre, förutom kollektivavtalsenliga villkor kräver de att företagen tar ett socialt ansvar genom att ge sysselsättning till arbetssökande. Pilotprojektet avslutades i oktober och håller nu på att utvärderas innan beslut ska tas att eventuellt införa upphandlingsmodellen permanent. I så fall ska den omfatta upphandling av alla tjänster i Malmö stad. Fackförbundens del i projektet har varit att ställa upp med ombudsmän som kontrollanter.

I pilotprojektet har byggentreprenader ingått på Bellevuegårdens förskola och ett LSS-boende. Eftersom byggena inom projekttiden inte hunnit så långt som till måleri har förbundets ombudsman Thomas Westman inte blivit anlitad för någon kontroll.
– Jag hoppas att politikerna har den korta tiden i åtanke. Det är svårt att lämna en rapport på så lite och det underlaget ligger till grund för ett viktigt politiskt beslut, säger Thomas Westman.

Målareförbundets ombudsman hoppas att Malmö kommun beslutar att använda modellen fullt ut, själv har han som fritidspolitiker för socialdemokraterna i Trelleborg lämnat in en motion att även den kommunen ska införa Vita jobb-modellen.
– Om en kommun får in Vita jobb i alla upphandlingar kommer det att påverka positivt. Om de seriösa företagen gynnas kanske de i sin tur behöver anställa fler, säger Thomas Westman.
Andreas Schönström berättar att de företag som deltagit i anbudsförfarandet är positiva till att modellen gynnar de företag som vill göra rätt. Svenskt näringsliv har framfört viss kritik men enligt Andreas Schönström har organisationen fått svar på att det håller juridiskt men den ser inte positivt på att en av parterna, det vill säga fackförbunden ansvarar för kontrollen.
– Jag menar att det är helt okej att Svenskt näringsliv också tar på sig en kontrollfunktion men då förutsätter jag att de gör det kostnadsfritt för det gör fackförbunden, säger kommunalrådet.

Andreas Schönström ser att kraven på att företagen ska skapa sysselsättning för arbetssökande måste skärpas, han ser att det haft liten eller ingen effekt. Det är inte meningen att företagen ska säga upp folk för att sedan ge jobb eller praktikplats till andra. Företagen ska erbjuda praktikplatser eller visstidsanställningar som ibland leder till vidareanställning. Malmö stad har tittat på projekt i Holland som lyckats med denna balansgång. Anställningarna ska innehålla arbetsuppgifter som normalt inte görs av ordinarie personal.
– De får skattebetalarnas pengar och då får man ta ett vidare ansvar genom att skapa nya arbetstillfällen åtminstone under uppdraget, säger Andreas Schönström.

Även om anställningarna och praktikplatserna inte leder till fast jobb hos just det företaget så har det gett erfarenhet och en rad i cv:n för individerna.
Kommunalrådet i Malmö vill också skriva in i kontrakten att företag som kommunen anlitar inte ska föra ut pengar från en upphandling till skatteparadis. Det kravet har aldrig prövats i EU-domstol.
– Vi har inte lyckats lösa den knuten men utredningen fortsätter, säger Andreas Schönström.
I Värmland har den betydligt mindre kommunen Kil upphandlat bygget av en skola enligt Vita jobb-modellen. Även där används Skatteverkets Id06 för att alla på arbetsplatsen ska registreras.
– Det finns en lärlingsmodell som innebär att på tio anställda ska det finnas en lärling. Det är ett sätt att få ut unga på arbetsmarknaden, säger Kent Larsson på Målareförbundet.
På skolbygget i Kil arbetar 2-3 målare.

HELENA FORSBERG

 

Fakta: Upphandlingsmodellen

 

Den offentliga upphandlingen i Malmö viktar pris och andra kriterier som vanligt. Skillnaden är att företaget som vinner upphandlingen måste skriva på ett kontrakt där det förbinder sig:
√ att tillämpa kollektivavtalsenliga villkor
√ att bara använda underleverantörer med kollektivavtalsenliga villkor.
√ att inte anlita svart arbetskraft
√ att inte använda underleverantörer som anlitar svart arbetskraft
√ att aktivt undersöka om underleverantörerna har F-skattebevis, betalar skatter och arbetsgivaravgifter
√ att ta emot arbetslösa
√ att inte föra pengarna från en upphandling till skatteparadis
√ att acceptera att facket å kommunens vägnar gör kontroller på arbetsplatsen

 

Fakta: Kontroll

Fackförbundens ombudsmän genomför kontroller. Detta arbete genomförs som kommunens konsulter kostnadsfritt och särskiljes från vanligt fackligt arbete och kontrollanterna har tystnadsplikt. Exempel på vad som kontrolleras:
√ namnlistor över alla anställda
√ alla anställda har namnbrickor och id-handling
√ Underentreprenörer är de som kommunen förtecknat
√ kollektivavtal finns
√ lönespecifikationer
√ att arbetstidsreglerna följs
√ arbetsmiljö

 

LÄS MER:
Fler vill haka på