Vid den internationella kongressen för Builders- and woodworkers international, BWI, deltog 600 delegater för att hitta gemensamma lösningar för att flytta fram arbetarnas positioner världen över.

Från Målareförbundet deltog fyra delegater Niklas Holmqvist, Mikael Johansson, Lennart Borgqvist och Peter Sjöstrand.
– Verksamhetsrapporterna var väldigt intressanta då de ger en stark bild av länders fackliga arbete, säger Niklas Holmqvist.
Sammanfattningsvis konstaterar han att det ser väldigt lika ut världen över.
– Grundproblemen är de samma. Företagen vill ha så billig arbetskraft som möjligt och det är vi arbetare som får betala priset, säger Niklas Holmqvist som påpekar hur viktigt det är att prata med varandra hur vi har det, hur lön och villkor ser ut.
– Det är arbetare via sin organisering som förhindrar företagens ensidiga makt.

Temat på kongressen var ”Arbeten åt alla – Rättvisa åt alla, fackföreningar gör det möjligt.”
Som Niklas Holmqvist ser det finns det två vägar att gå:
– Antingen lever vi i tron att det bara finns Sverige och organiserar de som finns här och skiter i världen utanför. Då finns en uppenbar risk att arbetsgivaren hämtar arbetskraft utifrån i sin iver att få billig arbetskraft. Det andra alternativet är att inse att arbetsmarknaden är global och att vi vinner på att organisera oss världsomspännande. Målet är att arbetskraften ska vara kostnadsneutral.

Vid kongressen togs en avsiktsförklaring. Delar av den är citerad nedan:
”För det första – Vi kommer att kämpa för rättvisa, social och hållbar politik. För detta ändamål måste fackföreningarna vara socialt och politiskt aktiva i samhället.”
”För det andra – Vi kräver att fackliga rättigheter respekteras fullt ut . Vi är under attack och måste varje dag kämpa för rätten att vara med i en fackförening och njuta skydd av kollektivavtal . Det finns ett akut behov av att bygga upp starkare fackföreningar i alla länder och att öka antalet fackliga medlemmar. Varken i Colombia eller någon annanstans får fler fackligt aktiva mördas. Inga arbetare ska förlora sina jobb på grund av deras fackliga organisering.”

BWI:s medlemsorganisationer kommer att kämpa i enighet och solidaritet tillsammans med sina 12 miljoner medlemmar, för anständiga, trygga och hållbara arbetstillfällen. I solidaritet kommer vi att fortsätta kampen för ” Jobb för alla och rättvisa för alla”.

Helena Forsberg
helena.forsberg@daladem.se

 

BWI, Builders- and woodworkers international

Bildades 2005 genom en sammanslagning av två tidigare globala organisationer. Den allra första internationella facksammanslutningen inom dessa yrkesgrupper startades redan 1863.
BWI består av 279 fackförbund som sammanlagt organiserar 12 miljoner medlemmar i 125 länder.
www.congress.bwint.org
www.bwint.org