• Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

  • Foto: Helena Forsberg

Regionala skyddsombud från hela landet inledde årets konferens med studiebesök på en industrilackering och en billackering.
– För att de som inte varit på lackverkstad skulle få en liten inblick, säger kurssamordnare Jan Staaf.

AB Stockholms Industrilack har växt i sina lokaler och utrymmena där de pulverlackerar och våtlackerar är inte optimala. Skyddsombuden reagerade på trånga utrymmen, dålig belysning, temperaturen i lokalen och städning som kunnat vara bättre.
– Men de har en process igång och det är viktigt, säger Jan Staaf.
Ingela Jellinek som visade runt har jobbat på arbetsplatsen i två år och påbörjat ett arbetsmiljöarbete. Hon berättar att företaget kräver läkarintyg vid anställning.
– De som har astma eller andra problem med lungorna får inte anställning eftersom vi jobbar med härdplaster.
Varje lackerare ansvarar för sin lackbox men flera av Målareförbundets skyddsombud reagerade på dammhögar redan på måndag förmiddag.
– Det borde ligga i det systematiska arbetet att exempelvis varje fredag ska det städas ordentligt, framfördes när skyddsombuden diskuterade besöket.
Fredrik Wahlstedt som arbetar med våtlackeringen berättar att han försöker jobba så mycket vattenbaserat som möjligt, men det går inte alltid:
– Köksluckor går bra, men det fastnar inte på MDF. Då får jag grunda tre gånger och lönsamheten försvinner.

Högdalens bil- och skadecenter visade sig vara en toppmodern anläggning. Håkan Carlsson har i ett tidigare fiskrökeri byggt upp sin tredje billackering. Sin erfarenhet har han använt till att skapa en väl genomtänkt och högfungerande arbetsplats.
Ventilationssystemet ger tilluft från tak och frånluft i väggar. 110 000 kubik luft omsätts varje timma och när personalen grundar trycker de på en timer så ökas luftbytet med 25 000 kubik ytterligare.
– Vi har ett schema som innebär att killarna turas om att vara kvar när de andra gått hem för att grunda, säger Håkan Carlsson.
I lackboxen kan bilen både sänkas och höjas för att få bättre arbetshöjd. På övervåningen finns ett gym med vikter och löpband.
– Det är värt mycket att kunna slinka in här 30 minuter innan man åker från jobbet. Då blir träningen av, säger Håkan Carlsson som berättar att lokalen är flitigt använd.
– Många av oss har inte grundkunnandet från lack, men passa på under de här dagarna att knyta kontakter. Våga ring och fråga varandra, uppmanade Jan Staaf skyddsombuden på konferensen.