Peter Sjöstrand är förhandlingschef och förbundssekreterare i Målareförbundet. Här ger han sin syn på fjolårets avtalsrörelse.

I medlingsinstitutet årliga rapport konstateras att 800 000 i fjol fick ett avtal utan siffror. Hur ser du på den utvecklingen?
– Det är en oroande utveckling med sifferlösa avtal. En viss mängd kan man hantera. Men tendenserna nu pekar på att det ökar dramatiskt. Det slår även på andra avtal. Målarmästarna inte med i Svenskt näringsliv, så vi är inte utsatta för samma tryck som andra.

Ni är ett fack med en stor majoritet män. Hur vill ni jobba i framtiden för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor på den svenska arbetsmarknaden?
– Det är en viktig fråga för oss. Vi ser en del varningsflagg på målerisidan. Vi har en ökande andel kvinnliga medlemmar. De yngre medlemskullarna, 25 år och yngre, är det en stor andel, bortåt 20 procent. Det blir allt viktigare att se hur det ser ut hos oss? Det är viktigt ur jämställdhetsperspektiv. Inom 6F har vi diskuterat mycket att det här gäller också våra fruar, mödrar och döttrar. Det är viktigt ur ett familjeperspektiv.
– Vi representerar Målarna och vår uppgift är att leverera bra avtal. Det är klart att ett procentavtal gynnar Målarna. Men vi har en förståelse och ett krontalspåslag gynnar andra grupper bättre.

Hur ser du på IF Metalls roll i avtalsrörelsen?
– Nån måste sätta normen. Det är inga problem i det. Det för stunden starkaste lokomotivet bör ligga och dra. Men det har pågått en diskussion om det är industrin. LO-styrelsen ska sätta ner foten och vara samordnare. Vi måste öppet diskutera vad som ligger i pjäsen. LO-styrelsen skulle tydligare markera vad som är märket.

Hur ser du på samordningen inom LO?
– Det är paradoxalt att LO och LO-förbunden gått motsatt väg mot vad Svenskt näringsliv gått. Allt ska passera i Svenskt näringslivs beredningsutskott. De kraven finns inte på LO-förbunden. Det har för- och nackdelar. Men vi spelar på olika spelplaner. En mer samordning inom LO skulle göra att vi hade samma spelregler.

Hur ser du på samordningen mellan LO, TCO och Saco-förbunden?
– Det är viktigt att centralorganisationerna talar med varandra. Tjänstemännen är flera numerärt än LO och får en viktigare roll. Om vi inte tar ut tillräckligt så tar tjänstemännen ut det. Krävs en bra dialog och samsyn.

Byggnads tog strid för regelverket med underentreprenörer, Elektrikerna för inbetalning av medlemsavgifter. Är det en utveckling där lönenivån är normerad och klar och striden kan bara tas kring andra frågor?
– Det finns en norm och den är allmänt accepterad. Vi behöver inte lägga kraft runt det. Då kan vi ägna tid på andra frågor, om arbetsmiljö och maktfrågor. Baksidan är att det inom olika branscher finns möjlighet att ta ut mera än de 6,8 procent som gällde i år. Våra arbetsgivare har kommit billigt undan. Inom olika branscher hade det varit möjligt att få ut mer.

Läs mer: Sifferlösa avtal oroar LO-fack

Per Eklund

per.eklund@@daladem.se