Byggnads och Seko har kommit överens med arbetsgivarsidan om bättre villkor för Galaxen-anställda. Därmed är jobben i rehabiliteringsföretaget räddade.
De båda fackförbunden sade upp avtalet om särskilda villkor med Sveriges byggindustrier för att de ville omförhandla. Nu har de skrivit ett nytt avtal som innebär att man ska komma överens om lön innan anställning och anställningen inleds med två års allmän visstidsanställning. Efter det blir den en tillsvidareanställning med särskilda bestämmelser.
Tidigare har det gått att stapla tillfälliga anställningar på varandra i upp till fyra år och lönen har kunnat skilja mellan de som jobbar genom Galaxen och andra arbetare på arbetsplatsen.
Målareförbundet hade inte sagt upp sitt avtal med arbetsgivarsidan och berörs inte heller av detta nya avtal.